Groen! over staatshervorming

Een grondige hervorming van de staat is absoluut noodzakelijk om de toekomst van het land veilig te stellen.

Een grondige staatshervorming is nodig om de politieke impasse te doorbreken en tot een win-winsituatie te komen voor beide gemeenschappen, de gewesten en de federale overheid. Essentieel daarbij is een nieuwe financieringswet, die het federale niveau in staat stelt om de sociale zekerheid te versterken en de regio’s om meer verantwoordelijkheid op te nemen. We willen BHV splitsen en bevoegdheden verschuiven om meer coherentie te creëren. Een grote hervorming houdt voor ons ook de afschaffing van de Senaat in en de invoering van een federale kieskring.

Er moet een akkoord zijn over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor dat er een regering wordt gevormd.

Groen! wil niet opnieuw jaren stilstand omdat communautaire problemen het land verlammen. We willen een snelle, onderhandelde splitsing, zonder ons nu al vast te rijden in concrete deadlines. De onderhandelingen moeten deel uitmaken van de regeringsonderhandelingen en een akkoord op hoofdlijnen is nodig voor de regering start. Een splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde is niet alleen staatkundig logisch, het Grondwettelijk Hof heeft duidelijk gesteld dat de situatie rond het huidige kiesarrondissement BHV niet grondwettelijk is.

Voor de federale verkiezingen moet ook worden gewerkt met een nationale kieskring, zodat Franstaligen ook voor Vlamingen kunnen kiezen en omgekeerd.

Op het federale niveau functioneren op dit ogenblik geen politici die door alle inwoners van dit land samen verkozen zijn. Dit is een vreemde situatie, want federale ministers en parlementsleden maken wetten die voor de inwoners van alle gemeenschappen gelden. Groen! vindt het dan ook normaal dat een deel van de federale parlementsleden (waaruit vaak de ministers worden gekozen) door alle Belgen samen worden verkozen.

lees ook