Kerk schrijft code over omgang met kinderen

De kerkleiders van België gaan een deontologische code opstellen voor priesters en andere geestelijken die werken met kinderen, adolescenten of kwetsbare volwassenen.

Dat staat in een pastorale brief die de kerkleiders hebben geschreven na hun vijfjaarlijks bezoek van de Belgische bisschoppen aan de paus in Rome twee weken geleden. Daar hebben de bisschoppen met de paus gepraat over wat goed gaat in de Kerk in België maar ook over de pijnpunten en tekortkomingen.

"Vooral de reden van het recente ontslag van de bisschop van Brugge (Roger Vangheluwe, foto - red.) heeft een schokgolf veroorzaakt in de Belgische Kerk. Het vertrouwen van de gelovigen in hun herders is ernstig geschonden", staat in de brief. "De Kerk moet eerlijk naar zichzelf durven kijken en vormen van gezagsuitoefening willen veranderen die mee aanleiding kunnen geven tot het misbruik van kinderen."

De kerkleiders willen het vertrouwen bij de gelovigen herstellen en kondigen in de pastorale brief enkele maatregelen aan. Zo zullen ze een deontologische code opstellen over de omgang met mensen uit kwetsbare groepen, zoals kinderen. Pastorale medewerkers zullen ook een betere supervisie en begeleiding krijgen. Waar nodig zouden ook de selectiecriteria voor de toelating tot een wijding of een andere verantwoordelijke taak in de Kerk ernstiger worden toegepast.

Kerkleiders slaan mea culpa

In de brief erkennen de kerkleiders ook dat het jarenlange stilzwijgen verkeerd was. "We moeten bekennen dat kerkelijke verantwoordelijken de ernst van het misbruik van kinderen en de omvang van de gevolgen ervan onvoldoende hebben onderkend."

"Door te zwijgen werd voorrang gegeven aan de goede naam van het kerkelijk instituut of een kerkelijke persoon boven de waardigheid van het kind als slachtoffer. Daders kregen een nieuwe kans, terwijl slachtoffers door het leven gingen met kwetsuren die niet of nauwelijks konden genezen."

De kerkleiders vragen de slachtoffers van misbruik ook om vergeving, "zowel voor het misbruik zelf als voor de onzorgvuldige behandeling ervan". Ze vragen ook de naasten van de slachtoffers en de samenleving om vergeving voor de menselijke schade die door het seksueel misbruik is aangericht.

In brief prijzen de kerkleiders de moed van slachtoffers die hun verhaal doen. "We hopen dat hun spreken bijdraagt tot de erkenning en de heling waar zij naar verlangen. Door hun spreken maken zij bovendien een proces van loutering en bekering in de Kerk mogelijk."