Lijst Dedecker over buitenlands beleid

België moeten een kritische houding aannemen tegenover Congo en ook mistoestanden aanklagen.

Niet akkoord. LDD pleit voor een pragmatisch buitenlands beleid. Zo heeft het geen zin om in naam van universele mensenrechten de koning niet naar Congo te laten reizen voor de viering van het vijftigjarige bestaan van het land. Andere staatshoofden hebben minder problemen om op te dagen. Als men bovendien als maatstaf neemt dat een koning geen bloed aan de handen mag hebben, dan moet men constant thuisblijven.

De deelname van Belgische troepen aan buitenlandse missies zoals Afghanistan moet door het parlement worden goedgekeurd.

De NAVO blijft voor LDD de hoeksteen van de Westerse internationale veiligheid. Onze krijgsmacht zal op termijn opgaan in een dringend te versterken Europese pijler van de NAVO. Niet alleen zal ze instaan voor logistieke steun, maar ook voor goed uitgeruste en getrainde, gespecialiseerde en onmiddellijk inzetbare eenheden. Dit betekent ook dat een goed uitgeruste en getrainde reserve moet worden uitgebouwd.

Alle tactische kernwapens moeten weg uit ons land.

Niet akkoord. Ons land moet loyaal zijn verplichtingen in NAVO-verband naleven en naast de lusten van de bescherming zijn deel in de lasten dragen. Ook als daar opslag van kernwapens bijhoort.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden opgetrokken.

Niet akkoord. LDD is voor een meer efficiënte ontwikkelingssamenwerking. Dit betekent dat het bestaande budget op een meer doordachte en zorgvuldigere manier moet worden besteed. Meer geld voor ontwikkelingshulp is dus een verkeerd uitgangspunt. De reden hiervoor is dat in eerste instantie uitgegaan moet worden van zinvolle projecten en dat nadien de financiering moet worden gezocht. Afrika heeft vrijhandel en investeringen nodig vanuit Europa, geen collectief medelijden.

lees ook