Lijst Dedecker over financiën

De belastingfraude moet beter worden bestreden.

Akkoord. Dit kan in de eerste plaats door werk te maken van een eenvoudig en transparant belastingstelsel. De fraude ligt in België 5 tot 7 procent hoger dan in onze buurlanden omdat onze fiscaliteit zo complex is. Een systeem dat niemand nog begrijpt kan onmogelijk goed gecontroleerd worden. Professoren van de VUB hebben berekend dat de overheid met een vlaktaks makkelijk 10 miljard euro extra inkomsten kan ophalen door een betere fraudebestrijding.

Grote bonussen voor topmanagers moeten worden verboden.

Niet akkoord. LDD is van oordeel dat de overheid moet streven naar de grootst mogelijke welvaarts- en welzijnstoename, en zich niet mag laten leiden door afgunstpolitiek. Niettemin heeft het graaibeleid van sommige bedrijfsleiders de fatsoensgrens al lang overschreden. De bonussen voor topmanagers vormen een tak in ons verloningsbeleid waar de herverdeling soms te ver doorgeschoten is en waardoor het rechtvaardigheidsgevoel wordt getart. In dergelijk geval moet het gezond verstand de markt corrigeren en met belastingen sanctioneren.

Er moet een belasting op speculatieve financiële transacties komen.

Akkoord. In opdracht van de G20 bestudeerde het IMF een eerlijke en substantiële bijdrage van de financiële sector ter vergoeding van de kredietcrisis. In haar tussentijdse rapport van eind april 2010 stelde de organisatie drie maatregelen voor: een bijdrage voor de financiële stabiliteit, een heffing op financiële activiteiten en een belasting op financiële transacties. De eerste is een vergoeding van de financiële sector voor de veroorzaakte schade uit het verleden, wat LDD wenselijk acht. De tweede en de derde moeten de nationale schatkisten financieren en lijken LDD minder opportuun.

De volgende regering moet dringend besparen om de begroting weer op orde te krijgen.

Akkoord. Voor een land met een voorthollende staatsschuld zoals België is het uiterst belangrijk dat de financiële markten een duidelijk signaal krijgen dat het de regering menens is met de sanering van de staatsschuld. De laatste drie jaar gebeurde het omgekeerde. In de waan dat ons land immuun was voor de markten bleven opeenvolgende regeringen lustig uitgeven, alsof er niets aan de hand was. LDD wil dat het overheidsbeslag over een periode van ten hoogste vijf jaar daalt tot maximum 40 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

lees ook