Lijst Dedecker over klimaat, milieu en energie

De kerncentrales moeten langer openblijven om elektriciteit betaalbaar te houden.

Akkoord. Kernenergie levert de goedkoopste elektriciteit om onze milieudoelstellingen te halen. Ze wekt geen CO2 op, en is zes keer goedkoper dan stroom uit gasturbines. Bovendien kunnen onze nucleaire energiebronnen noch op korte, noch op middellange termijn worden vervangen door hernieuwbare energie. Daarom moeten de kerncentrales voor LDD open blijven en worden gemoderniseerd. De winst van de afgeschreven kerncentrales komt de consumenten toe, zowel de burgers als de bedrijven.

Er moet meer worden geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame energie (o.m. zonne-energie of windenergie) om de opwarming van onze planeet tegen te houden.

Niet akkoord. Elektriciteit opgewekt door zonnepanelen kost negen tot tien keer meer dan met een klassieke centrale. Het is voor LDD onaanvaardbaar dat de belastingbetaler voor deze hype van zeer dure energietechnologie opdraait. De groene economie bestaat enkel bij gratie van subsidies. Daarom ook moet er in dit land dringend worden geïnvesteerd in kernenergie, die bovendien nog schoner is dan energie van zonnepanelen of windmolens. Als we onze energie betaalbaar willen houden, zal dat alleen met een nieuwe kerncentrale zijn.

In plaats van belastingen op arbeid moet er een groene fiscaliteit komen.

Akkoord. Om ons leefmilieu maximaal te vrijwaren geldt het basisprincipe dat de vervuiler betaalt. Indirecte belastingen op het verbruik zijn zowel economisch als ecologisch meer verantwoord dan overmatige directe belastingen op productieve arbeid en inkomen.

lees ook