Lijst Dedecker over sociale zekerheid

De laagste pensioenen moeten worden opgetrokken.

Akkoord. LDD wil de minimumpensioenen van zelfstandigen en werknemers optrekken tot 10 procent boven de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). De overheid moet daarnaast het opbouwen van een eigen pensioen, via individueel sparen of via groepsverzekeringen, fiscaal aanmoedigen. Er moet voor LDD ook één enkele pensioeninstelling komen die alle gepensioneerden in dit land uitbetaalt.

De pensioenleeftijd moet omhoog.

Niet akkoord. Het komt erop aan dat de feitelijke pensioenleeftijd zo dicht mogelijk aanleunt tegen de wettelijke pensioenleeftijd. Vandaag duurt een gemiddelde loopbaan slechts 37,2 jaar, en dat is te kort om de pensioenen verder te kunnen dragen. LDD wil dan ook dat iedereen die 40 jaar voltijds gewerkt heeft een volwaardig, menswaardig en welvaartsvast wettelijk pensioen krijgt uitbetaald. Wie minder lang werkt, ontvangt proportioneel minder. Wie langer wil werken, moet dat kunnen.

De sociale zekerheid moet worden gesplitst.

Akkoord. De federale overheid heeft door zijn onverantwoord begrotingsbeleid gefaald om de Vlamingen voldoende sociale bescherming te bieden in ruil voor hun nochtans zeer gulle bijdragen. Op Vlaams niveau moet dit wel mogelijk zijn. LDD wil daarom alle aspecten van de sociale zekerheid defederaliseren. Vlaanderen moet zelf kunnen instaan voor de financiering, de uitgaven, het beheer en de controle van alle takken van de sociale zekerheid: geneeskundige verzorging, kinderbijslag, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioenen.

lees ook