N-VA over asiel en migratie

Er moeten meer centra komen om asielzoekers op te vangen.

Niet akkoord. Fedasil beschikt momenteel over 18.000 opvangplaatsen. Als dat niet meer volstaat, dan is er iets ernstigs mis met het beleid. Het asiel- en migratiebeleid van de regering Leterme is één van de grootste dieptepunten van deze regering. De massale regularisatieoperatie heeft een enorm aanzuigeffect gecreëerd waardoor er plots opvangplaatsen te weinig waren. Dit beleid moet drastisch teruggeschroefd worden. Er moet nu vooral werk gemaakt worden van een actief terugkeerbeleid.

Asielzoekers moeten alleen materiële, en geen financiële steun krijgen.

Akkoord. In 2007 is er beslist om de financiële steun voor asielzoekers af te schaffen omdat het bewezen was dat die een enorm aanzuigeffect tot gevolg had. Het drama van het wanbeleid van de regering Leterme op dit domein is precies dat ze die financiële steun opnieuw heeft ingevoerd omdat alle opvangplaatsen door de massale collectieve regularisatieoperatie al snel vol zaten. Voor de OCMW’s was dit een ramp en bovendien heeft de regering Leterme nog geprobeerd om 88 procent van de lasten daarvan op Vlaanderen af te wentelen. Dankzij het oppositiewerk van de N-VA heeft ze dat “spreidingsplan” moeten afvoeren, maar er is nog steeds geen nieuw plan.

Afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers moeten ook daadwerkelijk naar hun land van oorsprong worden gerepatrieerd.

Akkoord. Als men dit niet doet, moet men om de zoveel jaren een nieuwe regularisatieoperatie doorvoeren en dat zou dramatisch zijn voor het maatschappelijk weefsel van onze samenleving. De N-VA wil vooral een vrijwillige terugkeer stimuleren, maar als dat niet helpt, moet er gekozen worden voor een gedwongen terugkeer. Afgewezen asielzoekers en illegalen moeten in afwachting van hun repatriëring ondergebracht worden in gesloten centra, maar die periode moet zo kort mogelijk gehouden worden.

Immigratie waarbij onze economie baat bij heeft – van Indiase IT’ers bijvoorbeeld – moet kunnen.

Akkoord. Voor de invulling van knelpuntvacatures moet eerst gezorgd worden voor een sterk Vlaams activeringsbeleid. Wanneer echter noch in Vlaanderen noch in de rest van de EU geschikte kandidaten gevonden kunnen worden, moet het mogelijk zijn om een werknemer van buiten de EU aan te trekken om die vacatures in te vullen. Economische migratie moet voor de N-VA in principe een tijdelijk karakter hebben, waarbij de migrant tewerkgesteld wordt met verlengbare contracten van één jaar. Pas wanneer een migrant na een ononderbroken periode van 5 jaar nog steeds verzekerd is van tewerkstelling en als hij voldoende ingeburgerd is en de taal spreekt van de regio waar hij woont, dan kan hij een permanente verblijfsvergunning krijgen.

lees ook