N-VA over buitenlands beleid

België moeten een kritische houding aannemen tegenover Congo en ook mistoestanden aanklagen.

Akkoord. Corruptie, etnische slachtpartijen, plunderingen, rebellie, slavernij, verkrachtingen, kindsoldaten… Het regime van Congo is door en door ziek. Dat zeggen niet alleen de N-VA of Karel De Gucht. Diezelfde analyse werd gemaakt door de VN-mensenrechtencommissie en door Human Rights Watch. En de hele Europese Commissie stond pal achter De Gucht toen hij deze analyse maakte. De Belgische regering verkoos echter om zoete broodjes te blijven bakken met Kabila. Ook dit moet veranderen. Zo moeten we rechtstreeks steun geven aan ngo’s en universiteiten, zodat we vanuit de burgerlijke samenleving druk zetten op corrupte regimes.

De deelname van Belgische troepen aan buitenlandse missies zoals Afghanistan moet door het parlement worden goedgekeurd.

Akkoord. Als NAVO-lidstaat moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen bij bepaalde operaties. Die zijn uiteraard niet zonder risico’s, maar de N-VA wil geen electorale spelletjes spelen op de kap van onze militairen op missie en hun families. We zijn wel voorstander van een geleidelijke terugtrekking van onze troepen in Afghanistan, maar die beslissing moet goed doordacht genomen worden en na een ernstig parlementair debat hierover.

Alle tactische kernwapens moeten weg uit ons land.

Akkoord

De N-VA en haar voorganger Volksunie zijn al decennia een hevige tegenstander van de aanwezigheid van kernwapens op ons grondgebied. We moeten streven naar een kernwapenvrije wereld en een eerste stap daar naartoe moet gezet worden door Europa kernwapenvrij te maken. De aanwezigheid van kernwapens in Europa is een anachronisme. Als relikwieën uit de Koude Oorlog ontberen die bommen vandaag immers elk politiek, laat staan militair doel.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden opgetrokken.

Niet akkoord. Als men schuldkwijtschelding hierin meerekent, dan gaat op dit moment ongeveer 0,7 procent van het BNP naar ontwikkelingssamenwerking. Dat komt in de buurt van de normen zoals voorgeschreven door Europa en de Millenniumdoelstellingen. Voor de N-VA moet die 0,7procent-norm zeker gehandhaafd worden, maar gezien de huidige crisis is het niet opportuun om nog meer geld daarvoor uit te trekken. Er moet wel op toegezien worden dat onze ontwikkelingshulp zoveel mogelijk ongebonden hulp is.

lees ook