N-VA over financiën

De belastingfraude moet beter worden bestreden.

Akkoord. De strijd tegen de fiscale fraude moet veel harder gevoerd worden dan vandaag het geval is. Als je ergens meer en beter opgeleide ambtenaren moet inzetten, dan is het hier wel. Door 3 staatssecretarissen aan te stellen komen we geen stap verder. Door in het confederalisme het departement Financiën te ontbinden en over te hevelen naar de deelstaten, kan er eindelijk eens een nieuwe start genomen worden in dit land voor een betere inning van de belastingen en een betere controle.

Grote bonussen voor topmanagers moeten worden verboden.

Akkoord. De N-VA wil dit debat echter niet populistisch voeren. Bonussen maken deel uit van het salarispakket van topmanagers. Essentieel element in deze discussie is dat die salarissen in verhouding moeten staan tot de resultaten die ze boeken, op langere termijn weliswaar. Een manager die het bedrijf goed leidt, structureel goede resultaten boekt en voor meer jobs zorgt, die mag gerust een hoog salaris verdienen. Vertrekpremies moeten volgens ons beperkt worden tot maximum 12 maanden loon.

Er moet een belasting op speculatieve financiële transacties komen.

Akkoord. Als de financiële crisis en de gevolgen van speculaties ons iets geleerd hebben, dan is het wel dat we dringend een betere regulering van onze financiële markten op poten moeten zetten. Bij voorkeur gebeurt dit op Europees niveau, maar in de tussentijd moet elk land al zijn duit in het zakje doen. Centraal staat een betere controle en bewaking van grote banken alsook van ratingbureaus. Een belasting op speculatie is voor de N-VA gerechtvaardigd, op voorwaarde dat dit enkel de professionele speculanten treft en niet verwordt tot een algemene belasting op financiële transacties.

De volgende regering moet dringend besparen om de begroting weer op orde te krijgen.

Akkoord. In 2015 moet de begroting in evenwicht zijn. Dat is een enorme uitdaging, want deze regering heeft de begroting totaal laten ontsporen. Maar het moet, want met een staatsschuld van meer dan 100procent van het BNP is er geen alternatief. Hogere belastingen zijn voor de N-VA echter uit den boze, want de werkende Vlamingen worden nu al uitgeperst als citroenen. Het evenwicht moet bereikt worden door over te stappen naar een confederaal systeem waardoor efficiëntiewinsten geboekt worden in de administratie en de beheersinstellingen van de sociale zekerheid en waardoor de deelstaten financieel geresponsabiliseerd worden. Bovendien moet men stoppen de groei van de uitgaven in de ziekteverzekering te stimuleren met een opgelegde groeinorm. Een strikt activeringsbeleid moet ook meer mensen aan het werk helpen.

lees ook