N-VA over justitie en veiligheid

Er moet dringend werk worden gemaakt van een modern en efficiënt gerechtsapparaat. Wat is hier de prioriteit?

Akkoord. De broodnodige hervorming van het gerechtelijk landschap is een stille dood gestorven. Voor de N-VA moeten er dringend eenheidsrechtbanken opgericht worden in elk gerechtelijk arrondissement, zodat de rechtzoekende via één toegangsdeur terecht kan bij verschillende soorten rechtbanken. Magistraten moeten administratief beter omkaderd worden en een beter statuut krijgen, zodat de beste juristen voor de magistratuur kiezen. De N-VA wil ook dat efficiënte managementtechnieken hun weg vinden naar de parketten en rechtbanken. Er moet gesnoeid worden in het aantal adviesraden binnen Justitie en er moet eindelijk eens werk gemaakt worden van de informatisering van Justitie.

Er moeten meer gevangenissen worden gebouwd.

Akkoord. Het kan niet de bedoeling zijn dat straffen van minder dan 3 jaar gevangenisstraf in de praktijk niet of nauwelijks worden uitgevoerd. Dit creëert een gevoel van straffeloosheid en dit is dodelijk voor het rechtvaardigheidsgevoel van de bevolking. Er moeten dan ook gevangenissen worden bijgebouwd, maar tegelijk moet er ook werk gemaakt worden van alternatieve straffen zoals werkstraffen of het gebruik van enkelbanden. Tot slot moeten buitenlandse gevangenen veel meer dan nu hun straf uitzitten in hun land van herkomst. Als we gevangenen naar Tilburg kunnen sturen, moet dat bijvoorbeeld met Marokko ook mogelijk zijn.

Er moet meer politie op straat komen om het veiligheidsprobleem aan te pakken.

Akkoord. De N-VA wil een norm voor politieaanwezigheid voor de echte politietaken op het gebied van veiligheid en ordehandhaving. De N-VA eist ook concrete en afdwingbare doelstellingen inzake criminaliteitscijfers en de ophelderingsgraad van misdrijven. De politie moet zich concentreren op haar kerntaken: de efficiënte bestrijding van de criminaliteit. Dit houdt in dat ze ontlast wordt van administratieve formaliteiten.

Minderjarigen die zware misdrijven plegen moeten voor een gewone rechtbank verschijnen.

Akkoord. Criminaliteit moet streng aangepakt worden, daar mag geen misverstand over bestaan. In het grootste deel van Vlaanderen stellen zich geen onoverkomelijke problemen, maar in bepaalde wijken in grote steden en zeker in Brussel, is dat wel het geval en dan moeten zowel politie als justitie hard optreden. Ook wanneer de daders minderjarig zijn. Dan moeten zij inderdaad voor een gewone rechtbank verschijnen op voorwaarde dat het hier over zware misdrijven gaat.

lees ook