N-VA over klimaat, milieu en energie

De kerncentrales moeten langer openblijven om elektriciteit betaalbaar te houden.

Akkoord. De N-VA wil het debat over kernenergie voeren los van alle dogma’s. Aangezien we geconfronteerd worden met schaarse fossiele brandstoffen, een dreigende klimaatopwarming en een gebrekkige concurrentie op de energiemarkten, kunnen we geen enkele optie uitsluiten in onze energiemix, ook kernenergie niet. Dit ontslaat ons wel niet van de plicht om prioritair werk te maken van een grotere energie-efficiëntie en het mag ook geen vrijgeleide zijn om niet te investeren in hernieuwbare energie.

Er moet meer worden geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame energie (o.m. zonne-energie of windenergie) om de opwarming van onze planeet tegen te houden.

Akkoord. Voor de N-VA moeten we prioritair investeren in energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik aan de ene kant en de productie van hernieuwbare energie aan de andere kant. We moeten met andere woorden minder energie verbruiken en de productie ervan moet zo groen mogelijk zijn. Om dat doel te bereiken is een geleidelijke transitie naar een groene economie onontbeerlijk. Een sterke overheid begeleidt die overgang en geeft zelf het goede voorbeeld in haar eigen overheidsgebouwen.

In plaats van belastingen op arbeid moet er een groene fiscaliteit komen.

Akkoord. Arbeid wordt in dit land kapot belast. Zelfs onze buurlanden hebben een veel lagere loonkost dan België. We moeten daarom geleidelijk overstappen van een belasting op wat goed is (arbeid) naar een belasting op wat slecht is (o.a. milieuvervuiling). Een groene fiscaliteit mag wel niet dienen om als een verkapte belastingverhoging de staatsfinanciën aan te zuiveren. Ze moet dienen om de groene economie, efficiënte energiezuinige installaties en de productie van hernieuwbare energie te ondersteunen en aan te moedigen.
 

lees ook