N-VA over sociale zekerheid

De laagste pensioenen moeten worden opgetrokken.

Akkoord. Het is tragisch dat we in dit land Scandinavisch hoge belastingen betalen, maar tegelijk een Zuid-Europese schuld torsen en Amerikaans lage uitkeringen trekken. Dit is de kostprijs van de Belgische inefficiëntie. Voor de N-VA is het essentieel dat het wettelijke pensioen (de eerste pijler) wordt versterkt. Om dat te kunnen betalen moeten er wel eerst veel meer mensen aan het werk. Daarom moet elke deelstaat ook financieel verantwoordelijk worden voor haar activeringsbeleid. De taart moet eerst groter worden vooraleer we grotere stukjes kunnen uitdelen.

De pensioenleeftijd moet omhoog.

Niet akkoord. Iedereen weet dat we met z’n allen langer zullen moeten werken om onze welvaart te handhaven. De N-VA vindt niet dat de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar omhoog moet, maar wel de effectieve pensioenleeftijd, die vandaag gemiddeld amper 60 jaar bedraagt. Allerlei stelsels van brugpensioen moeten we geleidelijk aan afbouwen, maar met respect voor de mensen die nu reeds in dit systeem zitten. We moeten streven naar een loopbaan van 40 tot 45 jaar, afhankelijk van de zwaarte van de jobs.

De sociale zekerheid moet worden gesplitst.

Akkoord. We moeten dringend een cultuur van verantwoordelijkheid introduceren, met een sterk arbeidsethos. We kunnen maar een sterke sociale zekerheid aanbieden, als iedereen daar zo veel mogelijk toe bijdraagt. Dat is een verantwoordelijkheid van elke mens die in staat is om daartoe bij te dragen. Maar ook politici en overheden moeten dringend verantwoordelijk gemaakt worden. Niets is immers makkelijker dan geld uit te geven dat door anderen verdiend wordt. Dat belet niet dat Vlaanderen nog steeds solidair kan zijn met Wallonië, maar dan op een transparante, rechtvaardige en vooral doelmatige manier.

lees ook