N-VA over staatshervorming

Een grondige hervorming van de staat is absoluut noodzakelijk om de toekomst van het land veilig te stellen.

Akkoord. België is een optelsom van een Vlaamse en een Franstalige democratie, een permanente diplomatieke conferentie tussen twee uit elkaar groeiende landen als het ware. De huidige Belgische structuren werken niet meer, dit land zit muurvast. Het Belgische tussenniveau zien wij op termijn verdampen. De toekomst is aan Vlaanderen en Europa. België biedt immers niet de schaalvoordelen die Europa ons wel kan bieden (bijvoorbeeld inzake interne markt, concurrentiebeleid, muntunie, defensie…) en kampt tegelijk met enorme heterogeniteitskosten doordat Vlamingen en Franstaligen het nergens nog over eens geraken.


Er moet een akkoord zijn over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor dat er een regering wordt gevormd.

Akkoord. De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde is gewoon de toepassing van de Grondwet en de naleving van een arrest van het Grondwettelijk Hof. Het is in feite niets meer dan de aanpassing van een kieskring aan de in 1963 vastgelegde taalgrens. In de praktijk gaat het over de verfransingsdruk in de Vlaamse rand waarbij wij Vlamingen respect vragen voor het Vlaams karakter van ons grondgebied. Daarover moet niet onderhandeld worden. De Vlamingen mogen pas in een federale regering stappen indien de Franstaligen eindelijk aanvaarden om de Grondwet na te leven.

Voor de federale verkiezingen moet ook worden gewerkt met een nationale kieskring, zodat Franstaligen ook voor Vlamingen kunnen kiezen en omgekeerd.

Niet akkoord. Nergens ter wereld bestaat er een federaal land met een unitaire kieskring. Een unitaire kieskring impliceert het bestaan van een Belgische democratie, terwijl dat al lang niet meer het geval is. Waarom anders zijn alle Belgische partijen al decennia geleden gesplitst in een Vlaamse en een Franstalige partij? Als men dit echt meent, moet men consequent zijn. In een Belgische democratie kunnen er wetten (zoals de splitsing van BHV) gestemd worden met een Belgische meerderheid, is er geen nood aan pariteit in de regering of de Senaat, geen alarmbelprocedures etc. Want we zijn dan toch allemaal Belgen, geen Vlamingen of Franstaligen die tegen elkaar beschermd moeten worden.

lees ook