OCMW Antwerpen sleept Fedasil voor de rechter

Het OCMW van Antwerpen sleept Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, voor de rechter. Het is de eerste keer dat een OCMW Fedasil voor de rechtbank daagt. Het geschil draait om de kosten voor het onderbrengen van asielzoekers in hotels.

Het Antwerpse OCMW had twee gezinnen van asielzoekers ondergebracht in een hotel, omdat er geen plaats meer was in de opvangcentra van Fedasil.

Volgens het Antwerpse OCMW moet Fedasil het geld van die hotelrekeningen terugbetalen, zegt OCMW-voorzitster Monica De Coninck (foto).

Ondanks verschillende aanmaningen en ingebrekestellingen heeft Fedasil de facturen nog niet terugbetaald. Het Antwerpse OCMW zal nu via de rechter de betaling van de facturen proberen te bekomen.