Open VLD over asiel en migratie

Er moeten meer centra komen om asielzoekers op te vangen.

Nee. Het probleem is dat vandaag teveel uitgeprocedeerde asielzoekers nog in de centra blijven. Er moet dus een betere opvolging komen, waarbij we asielzoekers die asiel hebben gekregen helpen om zelfstandig te worden en zij die geen papieren hebben gekregen ook effectief uitwijzen.

Asielzoekers moeten alleen materiële, en geen financiële steun krijgen.

Ja. Financiële steun zorgt voor een aanzuigeffect. Daarom moeten we enkel materiële steun geven aan asielzoekers.

Afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers moeten ook daadwerkelijk naar hun land van oorsprong worden gerepatrieerd.

Ja. Om het opvangtekort weg te werken is er ook nood aan een effectief uitwijzingsbeleid.

Immigratie waarbij onze economie baat bij heeft – van Indiase IT’ers bijvoorbeeld – moet kunnen.

Ja. Ondanks de crisis zijn er nog heel wat openstaande vacatures, vooral in de zogenaamde knelpuntberoepen. Natuurlijk moeten we proberen om in de eerste plaats de huidige werkzoekenden bij ons naar die jobs toe te leiden (via omscholing). Maar voor sommige knelpuntberoepen zullen we ook economische migratie moeten toelaten. Zeker in onze vergrijzende samenleving zullen we extra helpende handen kunnen gebruiken om de vele zorgtaken waar te nemen.

lees ook