Open VLD over buitenlands beleid

België moeten een kritische houding aannemen tegenover Congo en ook mistoestanden aanklagen.

Open VLD heeft de leiders van Congo steeds met argusogen gevolgd. Het land heeft nog een lange weg af te leggen om te komen tot een echte democratie, die de mensenrechten respecteert. Daarom heeft Open VLD nooit een blad voor de mond genomen en de wantoestand aangeklaagd. Dat moeten we blijven doen.

De deelname van Belgische troepen aan buitenlandse missies zoals Afghanistan moet door het parlement worden goedgekeurd.

Ja. Ons land moet zijn verantwoordelijkheid blijven nemen ten aanzien van onze bondgenoten. Maar het sturen van troepen wordt best voorafgegaan door een debat in het parlement. Tenzij in hoogdringende gevallen natuurlijk. Denk maar aan het sturen van troepen om landgenoten in het buitenland te ontzetten.

Alle tactische kernwapens moeten weg uit ons land.

Ja. De aanwezigheid van kernwapens in ons land dateert nog uit de Koude Oorlog. Die ligt ondertussen al meer dan 20 jaar achter ons.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden opgetrokken.

De voorbije jaren werden de middelen voor ontwikkelingssamenwerking stelselmatig opgetrokken. Sinds kort hebben we een belangrijke doelstelling bereikt: we geven 0,7% van ons BBP aan ontwikkelingssamenwerking. Dit moeten we aanhouden. Maar meer nog dan geld te geven, wil Open VLD vooral werk maken van een vrije wereldhandel, zodat de boeren en andere ondernemers in de arme landen, hun producten ook bij ons aan de man kunnen brengen.

lees ook