Open VLD over financiën

De belastingfraude moet beter worden bestreden.

Ja. Fraude is diefstal. Als iedereen zijn belastingen correct betaalt kunnen we de belastingen meteen gevoelig verlagen. Als niemand onterecht een uitkering krijgt, kunnen we de uitkeringen voor zij die het echt nodig hebben, meteen verhogen. Daarom moet fiscale en sociale fraude beter worden opgespoord en aangepakt.

Grote bonussen voor topmanagers moeten worden verboden.

Open VLD wil geen wettelijk verbod op bonussen of andere voordelen. Het gaat om private afspraken tussen een bedrijf en zijn aandeelhouders, en de manager of werknemer in kwestie. Dit verbieden ruikt zeer sterk naar afgunst.

Er moet een belasting op speculatieve financiële transacties komen.

Zo'n belasting kan er voor Open VLD enkel komen als ze op een internationaal of Europees niveau wordt ingevoerd. Zo niet verzwakken we onze financiële markten en ontnemen we onze bedrijven en KMO’s de toegang tot het risicokapitaal dat ze nodig hebben om te starten of te investeren.

De volgende regering moet dringend besparen om de begroting weer op orde te krijgen.

Tegen 2015 moet de begroting opnieuw in evenwicht zijn. Sommigen willen kiezen voor de gemakkelijke weg van belastingverhogingen. Wij niet. Open VLD wil niet weten van belastingsverhogingen op werken, sparen en investeren. Om de begroting opnieuw structureel gezond te maken zullen er nieuwe financiële afspraken moeten gemaakt worden tussen de verschillende overheden in ons land. Ook de gemeenschappen en gewesten zullen hun steentje moeten bijdragen. Daarnaast moet er bespaard worden. Bijvoorbeeld door maar een op drie vertrekkende ambtenaren te vervangen. Maar bovenal zullen we werk moeten maken van een hogere activiteitsgraad. Meer mensen zullen langer aan de slag moeten blijven. En daarvoor zijn grondige hervormingen nodig in onze economie en onze arbeidsmarkt.

lees ook