Open VLD over justitie en veiligheid

Er moet dringend werk worden gemaakt van een modern en efficiënt gerechtsapparaat. Wat is hier de prioriteit?

Vele mensen zijn het vertrouwen in justitie kwijt. Dat moeten we dringend herstellen. Dat doe je in de eerste plaats door het gevoel van straffeloosheid weg te werken. De politie reageert vaak gevat en pakt criminelen op. Maar justitie volgt niet altijd. Daarom moet er prioritair werk worden gemaakt van een efficiëntere vervolging en berechting van criminele feiten. En wie een straf heeft gekregen, moet die ook uitzitten.

Er moeten meer gevangenissen worden gebouwd.

Ja. Er moet geïnvesteerd worden in de renovatie van bestaande gevangenissen en nieuwe complexen. Het aantal plaatsen moet naar omhoog. Maar daarnaast moeten we ook zorgen voor meer en betere alternatieven. Een gevangenisstraf is niet altijd de beste manier om iemand te bestraffen.

Er moet meer politie op straat komen om het veiligheidsprobleem aan te pakken.

Ja. Politieagenten moet meer de straat op. Dat doen we door ze maximaal te ontheven van bureauwerk. Ook andere veiligheidstaken, zoals het bewaken van ambassades of de vervanging van cipiers bij stakingen, moeten we zoveel mogelijk wegtrekken van de politie. Op die manier kan de politie zich ten volle concentreren op haar kerntaak: patrouilleren in de wijken, criminele feiten voorkomen en – indien ze toch gepleegd zijn – de daders opsporen en vatten.

Minderjarigen die zware misdrijven plegen moeten voor een gewone rechtbank verschijnen.

Ja. Zware misdrijven gepleegd door minderjarigen moeten door een volwassenenrechtbank worden beoordeeld. Maar we moeten vooral voorkomen dat het zover komt dat jongeren zware feiten plegen. En dat doe je door jonge criminelen van bij het begin te begeleiden en te straffen. Ook zij die minder zware feiten plegen. Als je hen de indruk geeft dat alles kan en mag, dreigen ze te ontsporen. We moeten dus in de eerste plaats zorgen voor een adequate aanpak van de kleinere jongerendelinquentie. Door bijvoorbeeld ook de ouders meer te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

lees ook