Open VLD over klimaat, milieu en energie

De kerncentrales moeten langer openblijven om elektriciteit betaalbaar te houden.

Op termijn moet kernenergie plaats maken voor enkel nog hernieuwbare energievormen. Kernenergie is dat niet. Ook het uranium – de brandstof voor de kerncentrales – is een eindige brandstof die op geraakt. Bovendien zit je met het hoog radioactieve afval van kerncentrales. Toch moet de overstap geleidelijk gebeuren. De energiebevoorrading mag nooit in het gedrang komen. Bovendien helpt kernenergie in de vermindering van de CO2-uitstoot. Daarom moet de kernuitstap langer in de tijd worden gespreid. We moeten ook volop investeren in de kerncentrales van de vierde generatie. Die wekken energie met minder uranium en produceren ook minder radioactief afval.

Er moet meer worden geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame energie (o.m. zonne-energie of windenergie) om de opwarming van onze planeet tegen te houden.

Ja. In de strijd tegen de opwarming van de aarde is het cruciaal dat we onze bedrijven; maar zeker ook onze gezinnen, aanzetten tot minder energieverbruik. Dat kan bijvoorbeeld door mensen aan te zetten hun dak te isoleren. Daarnaast moeten we mensen ook aanmoedigen om gebruik te maken van groene energie. Zelf (via zonnepanelen bijvoorbeeld) of bij hun stroomleverancier. Op termijn moet onze energie-infrastructuur evolueren naar een soort “internetstructuur” waarbij een veelheid en diversiteit van producenten via een slim netwerk verbonden worden. Deze talloze energieproducenten produceren zelf hun stroom en wisselen overschotten en tekorten uit.

In plaats van belastingen op arbeid moet er een groene fiscaliteit komen.

Ja. Arbeid is te duur. Daardoor verhuizen bedrijven naar het buitenland waar jobs goedkoper zijn. De productiviteit van onze mensen weegt niet meer op tegen de hoge kost. Daarom moeten we de lasten op arbeid verlagen. Dat doen we door ze te verschuiven naar milieuvervuilende producten en activiteiten.

lees ook