Open VLD over staatshervoming

Een grondige hervorming van de staat is absoluut noodzakelijk om de toekomst van het land veilig te stellen.

Ja. Open VLD wil een grote staatshervorming die ons land omvormt tot een confederale staat. Dat betekent dat het zwaartepunt van het beleid bij de deelstaten komt te liggen. We willen de oude fabriek België omvormen tot drie jonge, dynamische KMO’s, gehuisvest onder één dak, die goed met elkaar samenwerken. Vlaanderen, Wallonië en Brussel krijgen meer bevoegdheden – ook fiscaal –, maar moeten in ruil ook een grotere financiële verantwoordelijkheid dragen. Meer beslissen dus, maar ook meer betalen. Voor Open VLD is het confederaal model wel het eindstation en geen tussenstation naar separatisme.

Er moet een akkoord zijn over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor dat er een regering wordt gevormd.

Ja. We moeten leren van de fouten van het verleden. Een regering die vertrekt zonder akkoord over BHV of de staatshervorming is bij voorbaat verlamd. Open VLD wil daarom een communautair akkoord bij de start van de regering. De volgende vier jaar zijn er geen federale of regionale verkiezingen. Dit moet zorgen voor een stabiele en krachtige regering die de grote hervormingen doorvoert die ons land nodig heeft: de versterking van onze economie, de modernisering van onze arbeidsmarkt, onze pensioenen veilig stellen en zorgen voor een efficiëntere justitie.

Voor de federale verkiezingen moet ook worden gewerkt met een nationale kieskring, zodat Franstaligen ook voor Vlamingen kunnen kiezen en omgekeerd.

Een federale kieskring is een interessant idee om te vermijden dat kopstukken van een partij enkel straffe verkiezingsslogans roepen voor het eigen Vlaamse, Brusselse of Waalse kiespubliek. Met zo'n kieskring verplichten we hen om ook over “het muurtje” te kijken. Maar de federale kieskring is zeker niet dé zaligmakende oplossing voor de communautaire impasse waarin ons land is terecht gekomen. Daarvoor hebben we een verregaande staatshervorming nodig, die het merendeel van de bevoegdheden overhevelt naar de gewesten en gemeenschappen.

lees ook