Planbureau wil 42 miljard besparen

Volgens het Federaal Planbureau zal de volgende federale regering de volgende vier jaar voor bijna 42 miljard euro moeten besparen. De recessie lijkt voorbij, maar de economische groei blijft vrij beperkt.

De Europese Unie eist dat de lidstaten uiterlijk in 2015 het tekort onder de al langer afgesproken drempel van 3% van het bruto binnenlands product terugbrengen. De meeste EU-lidstaten zitten nu boven die grens, ook België.

Omdat de economische groei beperkt zal zijn, zou België om die norm te halen volgend jaar voor 3,5 miljard moeten besparen en in 2012 zou dat zelfs 8,7 miljard zijn. Daarna zouden die percentages nog oplopen tot 22 miljard in 2015.

Voor de hele volgende regeerperiode zou dat volgens Henri Bogaert, directeur van het Planbureau (boven links) een besparing van in totaal 41,9 miljard euro betekenen, in de periode tussen 2010 en 2015 zou dat zelfs 63,9 miljard euro bedragen.

Einde recessie, maar kleine groei

Het Planbureau vertrekt van de vaststelling dat de wereldwijde recessie nu wel achter ons ligt, maar dat  -anders dan in de Verenigde Staten of in Azië- de economische groei in de Europese Unie de volgende vijf jaar vrij beperkt zal blijven.

In België zou die groei dit jaar 1,5% bedragen en de volgende vier jaar uitstijgen tot 2%. Het overheidstekort en de schuldenlast blijven ook erg groot en bovendien zou de werkloosheid pieken in 2012. Daarna zouden er opnieuw meer banen bij komen.

Het Planbureau vraagt de overheid en de sociale partners ook om de loonstijging onder controle te houden, te meer omdat onze belangrijkste handelspartners met Duitsland op kop, dat ook doen.

Positief is dan weer dat het Planbureau verwacht dat ons land de Kyoto-norm voor de beperking van broeikasgassen ruimschoots zal halen en zelfs zal overtreffen.

Onderzoek voor de overheden

Het Federaal Planbureau is een onafhankelijke instelling die studies uitvoert over sociaaleconomische verwachtingen en het milieu. Het stelt die studies op voor de overheden en de sociale partners in ons land en werkt daarbij samen met internationale organisaties zoals onder meer de OESO.