Regeringen bereiden EU-voorzitterschap voor

Onder leiding van ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) hebben alle regeringen in ons land vergaderd in het Egmontpaleis over het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. Dat loopt van 1 juli tot en met 31 december dit jaar.

De ontslagnemende ministers van de federale regering zitten daar onder een groot voorbehoud omdat het niet zeker is dat ze er in juli nog bij zullen zijn. Ze zijn dus dossiers aan het voorbereiden die hun opvolgers zullen moeten bespreken tijdens de Europese ministerraden.

Toch denkt premier Leterme niet dat er geen problemen zullen zijn. "We zijn niet het enige land waar er verkiezingen zijn tijdens het voorzitterschap, ik denk dat de Europese instellingen daar ook tegen kunnen en iedereen is zich ervan bewust dat dit een inzet is die de partijgrenzen overschrijdt."

Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) vindt wel dat een regering in lopende zaken die Europa moet leiden, niet goed is voor de reputatie van ons land. "Ik denk dat voor een stuk imagoschade is geleden in het buitenland", zegt De Crem.

"Federale niveau is niet enige"

Ontslagnemend vicepremier Guy Van Hengel (Open VLD) vindt het logisch dat de regering deze dossiers nog onder handen neemt. "Die opvolger moet ook goed voorbereid zijn", zegt Van Hengel. "Je kan toch moeilijk zeggen: we leggen alles stil, en degenen die moeten aantreden na de verkiezingen onvoorbereid op het terrein laten."

Ook de meeste ministers uit de deelstaten zien er geen graten in dat de federale regering dossiers voorbereidt die ze zelf niet zal kunnen afwerken. "Ik doe een extra inspanning om het imago van Vlaanderen tijdens dat Belgische voorzitterschap een extra positieve stimulans te geven", zegt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V).

Volgens minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft het federale niveau sowieso weinig in de pap te brokkelen in haar bevoegdheid. "Ik word daarop aangesproken door buitenlandse regeringen, maar dan leg ik uit dat de gewesten ook inhoudelijke bevoegdheden hebben, bijvoorbeeld in milieu, en dan zijn ze gerustgesteld."

Op 16 juni, na  de verkiezingen, komt er opnieuw een vergadering. Enkele dagen later zal het programma bekendgemaakt worden.