Reynders en Di Rupo geloven in België

In een tv-debat op de Franstalige zender RTL-TVI hebben de twee Waalse kopstukken, Didier Reynders en Elio Di Rupo, zich sterk gemaakt dat een compromis met de Vlamingen mogelijk is.

Volgens zowel de liberaal Reynders als de socialist Di Rupo is een communautair compromis met de Vlamingen mogelijk omdat er aan de andere kant van de taalgrens "voldoende redelijkheid is".

Reynders hamerde wel meer dan Di Rupo op "het respect voor de waardigheid van de Franstaligen" en maakte een punt van de benoeming van de drie omstreden FDF-burgemeesters in de Vlaamse randgemeenten rond Brussel.

Hij ontkende ook dat FDF-voorman Olivier Maingain een akkoord in de weg staat. Di Rupo vroeg dan weer om de Vlamingen aan de overkant niet te provoceren, want zoiets zou enkel "de extremisten" helpen.

Bij de vraag of er met de N-VA te onderhandelen valt, bleven beiden vaag, net als bij de vraag of er nu een Franstalige premier moest komen. Di Rupo ontweek die vraag. Reynders zei dat de PS-topman wel veel kwaliteiten heeft, maar dat hij toch de voorkeur zou geven aan een gelijkgezinde boven een soclalist als premier.

Blauw of rood recept voor de crisis?

Hoe dan ook mag het communautaire de aanpak van de sociaal-economische crisis niet in de weg staan, luidde het tijdens het debat.

Reynders verdedigde zijn beleid op Financiën en wees op de inkomsten uit de nieuwe belasting op de banken en de noodzaak van striktere regels voor de financiële sector. Volgens hem komen er vooral banen door lastenverlaging voor de ondernemingen en de kmo's.

Di Rupo hoopt vooral op inkomsten uit de strijd tegen de fiscale fraude om al te harde besparingen te vermijden. Dat laatste onderwerp -waar te snoeien?- vermeed hij, maar hij hamerde wel herhaaldelijk op het feit dat een verlenging van de pensioenleeftijd voor de PS niet kan.

Al bij al was het een beleefd debat, waarin beide toplui wat andere nuances naar voren brachten. Vorig jaar streden Reynders en Di Rupo een erg bitsige strijd uit bij de regionale verkiezingen.

lees ook