SP.A over financiën

De belastingfraude moet beter worden bestreden.

Akkoord. 20 miljard euro fiscale fraude is te veel. 10 jaar Reynders op Financiën is ook te veel. Financiën moet hervormd worden tot een performante administratie die de grote fraudeurs aankan. De kans op controle hangt nu ook teveel af van waar je woont. We willen de volledige uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Fiscale Fraude, met sterkere antimisbruikmachten voor de controleurs.

Grote bonussen voor topmanagers moeten worden verboden.

Akkoord. De kloof tussen "gewone" lonen en toplonen is te groot. De SP.A wil een maximale verhouding vastleggen tussen bonus en vast salaris en deze bonussen verplicht laten spreiden in de tijd. Als de resultaten niet duurzaam blijken, kunnen de bonussen ingetrokken worden. Ontslagvergoedingen voor kaderpersoneel willen we in alle gevallen beperken tot maximum één jaarsalaris.

Er moet een belasting op speculatieve financiële transacties komen.

Akkoord. De SP.A wil op Europees niveau een taks op financiële transacties om op die manier speculatie financieel te ontmoedigen en om speculanten mee te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht. Op nationaal niveau willen we een rem zetten op speculatie door vennootschappen. Dat doen we door de belastingsvrijstelling die ze genieten op meerwaarden van speculatieve financiële transacties af te schaffen.

De volgende regering moet dringend besparen om de begroting weer op orde te krijgen.

Akkoord. Op dit moment is het enkel de Vlaamse regering die de begrotingsdoelstellingen haalt. Besparingen kunnen het sociaal beleid versterken en niet in het gedrang brengen. De fiscale fraude pakken we nu eindelijk serieus aan, de inkomens uit grote vermogens belasten we zoals in de buurlanden, de bank- en energiesector moeten meer bijdragen aan de gemeenschap.

Tegelijk willen we een efficiëntere overheid en houden we de vinger aan de knip. Bijvoorbeeld door de invoering van het plafondprijsmodel (het Colruytmodel) om de kosten voor medicijnen te laten dalen.

lees ook