SP.A over justitie en veiligheid

Er moet dringend werk worden gemaakt van een modern en efficiënt gerechtsapparaat. Wat is hier de prioriteit?

Akkoord. Een performant parket, een betere toegang tot het gerecht en minder gerechtelijke achterstand zijn de prioriteiten. We willen een performante justitie -parket en rechtbank- die samen met een even performant politieapparaat de veiligheid van de mensen daadwerkelijk garandeert. Daarnaast willen we voor iedereen een zo gelijk mogelijke toegang tot de rechter, en maken we werk van het terugdringen van de gerechtelijke achterstand.

Er moeten meer gevangenissen worden gebouwd.

Akkoord. Om een geloofwaardig strafuitvoeringsbeleid te voeren, in het belang van zowel de gedetineerden als het gevangenispersoneel, vergeten we de holle woorden van het masterplan gevangenissen en beginnen we met de bouw van nieuwe gevangenissen. De bouw en het beheer van de gevangenissen en het onderhoud en het beheer van de beschikbare plaatsen gebeurt door één agentschap, onder de voogdij van de minister van Justitie. Daarnaast is er dringend nood aan een herziening van ons straffenarsenaal. Uitgangspunt is dat een straf effectief en constructief moet zijn. Daarom moet de toepassing van het elektronisch toezicht en het aantal elektronische enkelbanden drastisch worden uitgebreid.

Er moet meer politie op straat komen om het veiligheidsprobleem aan te pakken.

Akkoord. We willen meer politie op straat en minder politie achter het bureau. We pleiten voor een efficiënte inzet van politiemensen, zonder evenwel aan hun politietaken te raken.

Minderjarigen die zware misdrijven plegen moeten voor een gewone rechtbank verschijnen.

Akkoord. We zijn voor een correcte toepassing van het huidige systeem. Dit betekent dat "uit handen gegeven" jongeren vanaf 16 jaar door een gewone rechtbank worden berecht.

lees ook