SP.A over klimaat, milieu en energie

De kerncentrales moeten langer openblijven om elektriciteit betaalbaar te houden.

Niet akkoord. De kerncentrales produceren goedkoop omdat de consument ze in het verleden via veel te hoge facturen heeft afbetaald, maar onze elektriciteit is duur gebleven. De winst, anderhalf miljard euro per jaar, vloeit integraal naar Suez. Als we die afromen, kunnen we investeren in hernieuwbare energie en de factuur voor gezinnen en bedrijven goedkoper maken. De kerncentrales hoeven daarvoor niet langer open te blijven. Ook volgens de wet op de kernuitstap blijven ze draaien tot 2015, de laatste zelfs tot 2025.

Er moet meer worden geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame energie (o.m. zonne-energie of windenergie) om de opwarming van onze planeet tegen te houden.

Akkoord. De opwarming van de aarde is dé uitdaging van de 21ste eeuw. Het wetenschappelijke bewijs is overweldigend. De enige manier om onze planeet leefbaar te houden is de omschakeling naar een CO2-neutrale energievoorziening. Duurzame energie en energiebesparing staan daarin centraal. Dat is tegelijk de enige manier om onze energie betaalbaar te houden. Want alleen zo worden we onafhankelijk van import uit het buitenland en van steeds schaarser en duurder wordende fossiele brandstoffen.

In plaats van belastingen op arbeid moet er een groene fiscaliteit komen.

We zijn voor lagere lasten op arbeid én voor een groene fiscaliteit, maar de twee staan los van elkaar. De lasten op arbeid willen we verlagen met een bedrag dat neerkomt op 1procent van het bruto binnenlands product (bbp), ondermeer via een verlaging van de werkgeversbijdrage en de verhoging van de belastingvrije som. Inzake groene fiscaliteit zijn we voor een kilometerheffing voor vrachtwagens en voor het Europese systeem van CO2-emissiehandel, die een heffing instelt op CO2. Ten slotte willen we klimaatonvriendelijke belastingsaftrek en subsidies afbouwen.

lees ook