SP.A over sociale zekerheid

De laagste pensioenen moeten worden opgetrokken.

Akkoord. Geen enkele senior mag na zijn pensioen arm zijn. Prioriteit in de bestrijding van ouderenarmoede is het optrekken van de inkomensgarantie voor ouderen en van de laagste pensioenen.

De pensioenleeftijd moet omhoog.

Niet akkoord. Niet de pensioenleeftijd moet omhoog, maar het pensioen. Daarnaast moeten we werken na 50 in de feiten mogelijk en, meer nog, aantrekkelijk maken. Wie aan de pensioenen bijdraagt door langer te werken, verdient ook een beloning in de vorm van hoger pensioen.

De sociale zekerheid moet worden gesplitst.

Niet akkoord. De sociale bescherming moet versterkt worden op federaal niveau, niet in het minst op het vlak van pensioenen en gezondheidszorg. De sociale investeringen in jongeren, werkzoekenden en actieven gebeuren best op gewestelijk niveau. Je kan de verzekering op vlak van pensioenen, gezondheidszorg en werkloosheidsuitkeringen niet uit elkaar halen aangezien die rechten sinds lang zijn opgebouwd. En om concurrentie te vermijden zijn de sociale bijdragen daarvoor best dezelfde in het hele land. Een werkgever in Brussel kan moeilijk andere bijdragen betalen naargelang de woonplaats van de werknemer.

lees ook