SP.A over staatshervorming

Een grondige hervorming van de staat is absoluut noodzakelijk om de toekomst van het land veilig te stellen.

Akkoord. Een staatshervorming is noodzakelijk om de welvaart en de sociale bescherming veilig te stellen. Met een sociale staatshervorming kunnen we alle overheden versterken. De regionale entiteiten krijgen alle instrumenten om een werkgelegenheidsbeleid op maat te voeren. Daardoor ontstaan op federaal niveau extra middelen voor de pensioenen en de gezondheidszorg. Zonder staatshervorming wordt onze sociale zekerheid dus bedreigd, met staatshervorming kunnen we de sociale zekerheid versterken.

Er moet een akkoord zijn over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voordat er een regering wordt gevormd.

Akkoord. We kunnen het ons niet veroorloven om nog langer stil te staan. We moeten opnieuw vooruit. Iedereen is het erover eens dat BHV moet worden gesplitst. Dat kan via een onderhandelde oplossing. Dan kunnen eindelijk de noodzakelijke maatregelen genomen worden voor betere pensioenen en gezondheidszorg, een eerlijkere fiscaliteit en meer en duurzame jobs. Als we bereid zouden zijn om in een regering te stappen zonder splitsing van BHV, dan hebben we daar overigens de kans toe gehad: men is ons komen smeken om in een noodregering te stappen.

Voor de federale verkiezingen moet ook worden gewerkt met een nationale kieskring, zodat Franstaligen ook voor Vlamingen kunnen kiezen en omgekeerd.

Niet akkoord. Samenvallende verkiezingen zijn de oplossing voor de stabiliteit van het land. België is een atypisch federaal land. Het is klein en bipolair. De politieke partijen zijn enkel op gemeenschapsniveau georganiseerd. Theoretisch staat het elke partij vrij om in de andere gemeenschap lijsten in te dienen, maar niemand doet dat. Vandaar dat een federale kieskring in België niet werkbaar is. Vandaar ook dat wij gerust het enige federale land kunnen zijn met samenvallende verkiezingen.

lees ook