Vlaams Belang over asiel en migratie

Er moeten meer centra komen om asielzoekers op te vangen.

De opvangcapaciteit moet drastisch toenemen. Eerst en vooral als sluitstuk van een actieve opsporings- en uitwijzingspolitiek van illegalen, maar ook als ontradend signaal. Migranten die misbruik wensen te maken van het statuut van politiek vluchteling, zullen hun kans minder snel wagen wanneer ze weten dat het onmogelijk wordt om tijdens de behandeling van hun aanvraag onder te duiken. Wij stellen opvang in gesloten centra voor tijdens de ganse duur van de afhandeling van de asielaanvraag.

Asielzoekers moeten alleen materiële, en geen financiële steun krijgen.

Om elk nieuw aanzuigeffect te minimaliseren, mag geen financiële steun meer worden verstrekt. In de gesloten centra krijgen de kandidaat-asielzoekers alles waarop mensen recht hebben.

Afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers moeten ook daadwerkelijk naar hun land van oorsprong worden gerepatrieerd.

De opvangcentra moeten worden aangevuld met uitzettingscentra, die afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers op een menswaardige, maar kordate manier terugleiden naar de landen van herkomst. Waar nodig moeten diplomatieke doorbraken worden geforceerd om de heropname van deze mensen in de herkomstlanden te vergemakkelijken.

Immigratie waarbij onze economie baat bij heeft – van Indiase IT’ers bijvoorbeeld – moet kunnen.

Tijdelijke contracten voor personen met bijzondere vaardigheden hebben altijd gekund en zullen in de toekomst zeker ook nog kunnen. De immigratie van hele groepen mensen die lacunes in onze arbeidsmarkt moeten helpen opvullen, kan echter niet. We moeten werk maken van de activering van de mensen die in eigen land werkloos zijn. Anders denken we enkel op korte termijn en nemen we dus asociale beslissingen, waarvan op langere termijn immigranten en autochtonen beiden slachtoffer zijn.

lees ook