Vlaams Belang over buitenlands beleid

België moeten een kritische houding aannemen tegenover Congo en ook mistoestanden aanklagen.

Uiteraard. De voorkeursrelatie met Congo is een Belgische erfenis die wortelt in particuliere belangen van Belgische groepen. Buitenlandse samenwerking moet steeds vertrekken vanuit een evenwichtige rechten-plichtenverhouding. Het moet dus perfect mogelijk zijn om te blijven samenwerken met de lokale bevolking van Congo. De corrupte regering moeten we echter stevig onder druk kunnen zetten.

De deelname van Belgische troepen aan buitenlandse missies zoals Afghanistan moet door het parlement worden goedgekeurd.

Ja. De inzet van het leger moet naast ministeriële besluitvorming ook onder strikt parlementair toezicht en voorafgaande toelating worden geplaatst.

Alle tactische kernwapens moeten weg uit ons land.

Zolang er reële nucleaire bedreigingen bestaan voor West-Europa, komen we maar beter onze afspraken in het kader van het NAVO-partnerschap na. Indien er dergelijke wapens op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel zijn opgeslagen, dan maakt dat deel uit van de afspraken in het kader van dit partnerschap.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden opgetrokken.

Ontwikkelingssamenwerking moet vooral efficiënter worden georganiseerd. Er moeten waar mogelijk resultaatsverbintenissen komen. Ngo’s moeten meer op het terrein in de ontwikkelingslanden aanwezig zijn. In Vlaanderen moeten de ngo’s bovendien meer samenwerken, in plaats van daarvoor nu in gespreide slagorde aan te treden. Massale geldverspilling is daarvan nu het gevolg.

lees ook