Vlaams Belang over financiën

De belastingfraude moet beter worden bestreden.

Er moet een definitief einde komen aan het tijdperk Reynders dat van de fiscale administratie een politiek nest gemaakt heeft. De “puinhoop” die het departement volgens oppositieleider Leterme was, is dat onder premier Leterme gebleven. “Mochten belastingen even efficiënt geïnd worden als in de buurlanden, haalt de fiscus 15 miljard meer op.” Aldus prof. Maus van de VUB. Hoe dan ook mag het debat niet los gezien worden van de veel te hoge globale fiscale druk in dit land.

Grote bonussen voor topmanagers moeten worden verboden.

Overheidsbedrijven hebben een voorbeeldfunctie en moeten dus ook de toekenning van bonussen op een publiek aanvaardbaar niveau behandelen. Ook privébedrijven moeten niettegenstaande hun ondernemingsvrijheid hun bonusbeleid maatschappelijk verantwoorden. Als de zelfregulatie niet helpt moeten de overheden kunnen optreden, zeker in de banksector waar alleen de baten privé waren maar de rampen in de schoot van de belastingbetaler terecht kwamen.

Er moet een belasting op speculatieve financiële transacties komen.

Neen, in de praktijk kan dit onmogelijk werken als een dergelijke taks niet wereldwijd wordt ingevoerd. Bovendien is het nagenoeg onmogelijk een puur speculatieve transactie te onderscheiden van een economisch verantwoordde verrichting. Een efficiëntere regelgeving inzake beursverrichtingen (op bijvoorbeeld short selling of regels voor hedge funds) zal meer en beter resultaat opleveren.

De volgende regering moet dringend besparen om de begroting weer op orde te krijgen.

Met een verwacht tekort van 4,8% en een schuldratio die de kaap van 100% opnieuw overschrijdt, zijn besparingen onvermijdelijk. Zeker nu de effecten van de vergrijzing steeds duidelijker worden en de Europese schuldencrisis bedwongen moet worden, is budgettaire discipline noodzakelijk. De volgende regering wordt hoe dan ook een besparingsregering, die er echter voor moet waken de lasten niet af te schuiven op de belastingbetaler.

lees ook