Vlaams Belang over justitie en veiligheid

Er moet dringend werk worden gemaakt van een modern en efficiënt gerechtsapparaat. Wat is hier de prioriteit?

Prioriteit is de toenemende straffeloosheid met alle mogelijke middelen te bestrijden. Criminaliteit moet effectief worden vervolgd en straffen moeten worden uitgevoerd. Onsamendrukbare straffen moet kunnen worden uitgesproken. De parketten moeten worden gemoderniseerd en versterkt. De motivatie van de politie zal overeenkomstig stijgen.

Er moeten meer gevangenissen worden gebouwd.

Wij wensen een uitbreiding van de celcapaciteit naar 14.000 plaatsen. In Brussel moet het aantal cellen zeker worden opgetrokken naar 2.500.

Er moet meer politie op straat komen om het veiligheidsprobleem aan te pakken.

De sociale waakzaamheid van de burger moet ondersteund worden door een forse toename van het aantal agenten die criminaliteit bestrijden. Agenten die de straat opgaan en makkelijk kunnen ingrijpen waar het fout gaat. Waar nodig moet een stelsel van nultolerantie worden ingevoerd. Een vlotte samenwerking van de politie en verschillende overheden is broodnodig.

Minderjarigen die zware misdrijven plegen moeten voor een gewone rechtbank verschijnen.

Het Vlaams Belang wil een modern jeugdbestraffingsbeleid dat crimineel gedrag van jongeren streng bestraft. In de schoot van volwaardige rechtbanken moet een jeugdrechter (desnoods langdurige) strafsancties kunnen opleggen. Hierbij houdt die rechter ook rekening met de ernst van de feiten.

lees ook