Vlaams Belang over klimaat, milieu en energie

De kerncentrales moeten langer openblijven om elektriciteit betaalbaar te houden.

Ja, maar dit mag niet een versterking betekenen van het quasimonopolie van Electrabel dat volledig de Franse belangen dient. Het energiebeleid moet volledig in Vlaamse handen komen. Een Vlaams energiebedrijf, zoals door de Vlaamse overheid gepland, moet naast hernieuwbare energie ook kunnen instaan voor het opwekken van elektriciteit door kerncentrales. Vlaanderen moet ook de ontwikkeling van kerncentrales van de vierde generatie ondersteunen.

Er moet meer worden geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame energie (o.m. zonne-energie of windenergie) om de opwarming van onze planeet tegen te houden.

Het Vlaams Belang is eerder kritisch over doemscenario’s. Wij stellen ons vragen bij de algemeen heersende opvatting dat de reductie van de CO2-uitstoot klimaatopwarming kan tegenhouden. Toch is een duurzaam energiebeleid en het veiligstellen van onze energievoorziening is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze eeuw.

In plaats van belastingen op arbeid moet er een groene fiscaliteit komen.

Het Vlaams Belang ijvert voor volledige fiscale
autonomie van Vlaanderen. Hierdoor kan er een rechtvaardiger belastingssysteem worden uitgewerkt met een lineaire verlaging van de lasten op arbeid. Een zogenaamde groene fiscaliteit kan voor ons een onderdeel vormen van een Vlaams fiscaal stelsel.

Meest gelezen