Vlaams Belang over staatshervorming

Een grondige hervorming van de staat is absoluut noodzakelijk om de toekomst van het land veilig te stellen.

Het Vlaams Belang stelt vast dat in 2007 alle staatsbehoudende Vlaamse partijen die stelling onderschreven en nu opnieuw. Nochtans is er niets veranderd, tenzij de vaststelling dat het federale onderhandelingsmodel drie jaar lang heeft gefaald en vastliep op Franstalige veto’s. Het Vlaams Belang denkt dat het concept van een opdeling van België een belangrijke stok achter de deur moet zijn bij onderhandelingen, op basis van de 5 resoluties van het Vlaams Parlement. Niet het in België haalbare maar het voor Vlaanderen noodzakelijke moet onze strategie bepalen.

Er moet een akkoord zijn over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor dat er een regering wordt gevormd.

Uiteraard. Maar elk zogenaamd “akkoord” over BHV mag enkel een bevestiging zijn van de splitsingsvoorstellen. Er kan dus geen sprake zijn van compensaties of toegevingen aan de Franstaligen. Geen enkel volk “onderhandelt” namelijk over de grondwet en zeker niet in het kader daarvan over zijn grenzen of bevoegdheden. Wat nodig is, is het intelligent politiek hanteren van de piste van Vlaamse onafhankelijkheid als stok achter de deur.

Voor de federale verkiezingen moet ook worden gewerkt met een nationale kieskring, zodat Franstaligen ook voor Vlamingen kunnen kiezen en omgekeerd.

Een federale kieskring draait de klok terug. Hij wordt meestal in één adem genoemd met andere beperkingen van de Vlaamse dynamiek zoals het gedwongen samenvallen van verkiezingen. Geen wonder dat ze dus hoog op het verlanglijstje staan van Franstaligen en belgicisten. Overigens wordt de federale kieskring een Brussel-Halle-Vilvoorde in het groot.

lees ook