Front des gauches, een "radicaal links front"

De linkse eenheidslijst "Front des Gauches", een samenwerking van zes radicaal-linkse partijen en organisaties, zal op 13 juni deelnemen aan de verkiezingen. De linkse PTB+, de Franstalige tegenhanger van PVDA+, dient apart eigen lijsten in.

De zes partijen of organisaties zijn de Parti Communiste (PC), de Linkse Socialistische Partij (LSP-PSL), het Comité voor een Andere Politiek (CAP), de Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR), de Parti Humaniste (PH) en Vélorution.

Opvallende namen op de lijsten zijn onder meer cineast Jan Bucquoy (foto), opvolger voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, en RTBF-journalist Michel Hucorne op de Senaatslijst.

Het Front des Gauches komt op voor "sociale, ecologische en fiscale rechtvaardigheid". Zo vraagt de partij een wettelijk pensioen van 75 procent, gebaseerd op de vijf jaar waarin het meeste werd verdiend, de afschaffing van de notionele intrestaftrek en het opheffen van het bankgeheim.

De partij weigert de splitsing van de sociale zekerheid en van de collectieve arbeidsovereenkomsten. In Brussel-Halle-Vilvoorde kiest het Front des Gauches "tegenover het communautair opbod uitdrukkelijk voor een tweetalige lijst".

lees ook