Plakkers staan klaar, maar hoeveel kost dat?

De verkiezingsborden zijn op de meeste plaatsen nog vrij leeg, maar daar komt de komende dagen verandering in. De persen draaien op volle toeren, de meeste affiches zijn vandaag of eind deze week klaar. De plakploegen van de politieke partijen zijn gemobiliseerd en staan klaar om in actie te schieten. Maar wat gaat dat kosten?

Het maximaal te spenderen bedrag voor de affichecampagnes is wettelijk vastgelegd op 1 miljoen euro. De meeste partijen denken ook in die grootorde, zo blijkt uit een rondvraag van Gazet van Antwerpen.

Open VLD en Vlaams Belang spreken over 1 miljoen euro. Ook CD&V en SP.A hebben het over datzelfde bedrag maar benadrukken dat de kosten nog volledig berekend moeten & worden. Het bedrag kan dus nog lager uitvallen.

De andere partijen hebben een veel beperkter budget vrijgemaakt voor de affichecampages. Lijst Dedecker heeft 50.000 euro vrijgemaakt voor de nationale campagne, het prijskaartje van lokale campagnes is nog niet bekend. Groen! heeft 16.000 euro ter beschikking voor kandidaataffiches en 4.000 euro voor partijaffiches. De N-VA heeft 16.078 euro uitgetrokken voor affichecampagnes van de lijsttrekkers.

Maar haalt het wel iets uit?

Volgens politicoloog Johan Ackaert in Het Belang van Limburg niet. "Het effect van verkiezingsborden op de uitslag is nauwelijks onderzocht. Maar ik twijfel in ieder geval aan het nut ervan. De borden dateren van de tijd dat er geen tv was en partijen moesten communiceren via deze borden. Maar het is een beetje zoals de bewapeningswedloop. Geen enkele partij durft die borden af te voeren uit schrik er kiezers mee te verliezen."

lees ook