Akkoord over meer begrotingsdiscipline

De Europese ministers van Financiën zijn het eens om in de toekomst een strakkere begrotingsdiscipline te hanteren voor de 27 EU-lidstaten. Dat heeft Europees president Van Rompuy aangekondigd.

Van Rompuy leidt een economische werkgroep met de ministers van Financiën en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank, in de nasleep van de crisis rond de euro en de financiële problemen van Griekenland.  Vooral Duitsland dringt aan op strenge controle op de begrotingen van de eurolanden.

De werkgroep is het na een eerste vergadering eens geworden over vier doelstellingen. Zo is de meerderheid van de lidstaten het ermee eens dat er een strakkere begrotingsdiscipline aan de dag moet worden gelegd, met mogelijk financiële of andere sancties voor landen die het stabiliteitspact niet respecteren. Dat bepaalt onder meer dat het begrotingstekort van de lidstaten niet meer dan drie procent mag bedragen.

Een tweede doelstelling van de werkgroep is het aanpakken van de soms grote verschillen in competitiviteit tussen de verschillende landen. Een derde punt is een efficiënt crisismanagement in het leven te roepen, terwijl tot slot het economisch bestuur versterkt moet worden "om in de toekomst sneller en gecoördineerder te werk te gaan".

Het is nu aan de lidstaten om met concrete voorstellen te komen tegen de volgende bijeenkomst van de werkgroep. Op de EU-top van juni stelt Van Rompuy een voortgangsrapport van zijn werkgroep voor. Tegen de Europese top in oktober moet het eindrapport klaar zijn.