Jobhoppers: wie zijn ze en waarom doen ze het?

Op 13 juni zijn weer heel wat politici kandidaat die al een Vlaams of een Europees mandaat hebben. Welke beweegredenen hebben deze jobhoppers? Zijn hun bedoelingen eerbaar? De betrokkenen geven er hun kijk op, aan u om te oordelen.

Marianne Thyssen (CD&V): "Ik neem mijn verantwoordelijkheid"

 • Nu: Europees parlementslid (sinds 1991)
 • 13 juni: lijsttrekker Senaatslijst
 • Waarom? Mijn partij heeft me gevraagd om het boegbeeld te zijn voor de verkiezingen. Ik heb die verantwoordelijkheid aanvaard. Ik zal onze partij met overtuiging en vastberadenheid naar de verkiezingen leiden. De beste plaats om dat te doen, is op de Senaatslijst, die in heel Vlaanderen en Brussel aan de kiezers wordt voorgelegd.
 • Wat na 13 juni? Ook na 13 juni zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen als boegbeeld van de partij. Uiteraard zal het van de kiezers afhangen of wij dan aan zet zijn of mee in de nieuwe regering kunnen stappen.
 • Geen kiezersbedrog? Dat is onjuist. Een Vlaams minister die kandidaat is bij de federale verkiezingen, maar nu al aankondigt in de Vlaamse regering te blijven, die bedriegt de kiezers. Maar mensen die op een gegeven moment in hun carrière een nieuwe uitdaging aanvaarden, bezondigen zich uiteraard niet aan bedrog.

Filip Dewinter (VB): "Wetgever maakt dat mogelijk"

 • Nu: Vlaams parlementslid (sinds 1995)
 • 13 juni: lijsttrekker voor de Senaat
 • Waarom? "Om redenen van partijpolitieke aard. Ik ben gevraagd omdat ik naar verluidt een van de bekendste mandatarissen van mijn partij ben"
 • Wat na 13 juni? "Ik blijf lid van het Vlaams Parlement, maar zal ook gemeenschapssenator worden"
 • Geen kiezersbedrog? "Nee, want ik ga ook in de Senaat zitten. De wetgever heeft dat mogelijk gemaakt"

Frank Vandenbroucke (SP.A): "Wil nuttige rol spelen"

 • Nu: Vlaams parlementslid
 • 13 juni: lijstduwer Senaatslijst
 • Waarom? "Ik wil graag - met de steun van zoveel mogelijk kiezers - een nuttige rol spelen in het politieke gebeuren op federaal vlak. ik denk dat er in ons land een "New Deal" moet komen op sociaal-economisch en institutioneel vlak, en in de Senaat kan ik daaraan werken"
 • Wat na 13 juni? "Als ik verkozen word, dan is er geen twijfel dat ik naar de Senaat ga"
 • Geen kiezersbedrog? "In mijn geval klopt dat niet. Gezien de politieke crisis wil ik een nuttige rol spelen. Indien ik Vlaams minister was geweest, had ik die stap echter niet gezet"

Caroline Gennez (SP.A)

 • Nu: Vlaams parlementslid
 • 13 juni: Lijsttrekker Antwerpse Kamerlijst
 • Waarom? Geen antwoord
 • Wat na 13 juni? Geen antwoord
 • Geen kiezersbedrog? Geen antwoord

 

Patrick Janssens (SP.A): "Overstap niet uitgesloten"

 • Nu: Vlaams parlementslid
 • 13 juni: 2e plaats op de Antwerpse Kamerlijst
 • Waarom? "Dit zijn erg belangrijke verkiezingen. Bovendien zijn er op federaal vlak enkele belangrijke dossiers (politie, migratie, ...) waarop ik als burgemeester van Antwerpen wil wegen"
 • Wat na 13 juni? "Een overstap is niet vanzelfsprekend, maar ook niet uitgesloten"
 • Geen kiezersbedrog? "Ik begrijp die opmerking. Persoonlijk ben ik voorstander van een wetgevend initiatief dat daar meer duidelijkheid moet brengen" (samenvallende verkiezingen, eventueel verbod om kandidaat te zijn op verschillende lijsten, ...)

Ingrid Lieten (SP.A)

 • Nu: Vlaams minister (sinds 2009)
 • 13 juni: lijsttrekker Limburgse Kamerlijst
 • Waarom? Heeft eerder al gezegd dat ze een mandaat van de kiezer wil
 • Wat na 13 juni? Heeft eerder al gezegd dat ze Vlaams minister wil blijven
 • Geen kiezersbedrog? Geen antwoord

 

Peter Vanvelthoven (SP.A)

 • Nu: Vlaams parlementslid (sinds 2009)
 • 13 juni: 2e op Limburgse Kamerlijst
 • Waarom? Geen antwoord (Peter Vanvelthoven is op handelsmissie)
 • Wat na 13 juni? Geen antwoord (Peter Vanvelthoven is op handelsmissie)
 • Geen kiezersbedrog? Geen antwoord (Peter Vanvelthoven is op handelsmissie)

Bart De Wever (N-VA): "Wil mij tot alle Vlamingen richten"

 • Nu: Vlaams parlementslid (sinds 2009)
 • 13 juni: lijsttrekker Senaatslijst
 • Waarom? "Ik wil mij tot alle Vlamingen richten, gezien het belang van deze verkiezingen"
 • Wat na 13 juni? "Ik neem mijn mandaat zeker op. Mocht dat als gemeenschapssenator zijn, kan ik dat combineren met het Vlaams Parlement, maar daarover is nog niets beslist"
 • Geen kiezersbedrog? "Zolang je die verschillende niveaus hebt, zullen partijen hun beste pionnen telkens blijven inzetten. In een confederaal systeem wordt dit probleem vanzelf opgelost omdat je dan alleen verkiezingen zou hebben voor deelstaatparlementen. Zoniet moet er maar een wettelijke regeling komen die het overstappen verbiedt"

Helga Stevens (N-VA): "Ik vraag een nieuw mandaat"

 • Nu: Vlaams parlementslid (sinds 2004)
 • 13 juni: 2e plaats op de Senaatslijst
 • Waarom? “Ik vind dit logisch want ik ben nu al gemeenschapssenator en vraag daarvoor een nieuw mandaat van de kiezer”
 • Wat na 13 juni? “Ik blijft het liefst gemeenschapssenator om zo op beide niveaus (Vlaams Parlement en Senaat) verder te kunnen werken”
 • Geen kiezersbedrog? “Neen, want ik reken erop dat mijn partij me opnieuw voordraagt als gemeenschapssenator, zeker als ik een goede score heb"

 

Frieda Brepoels (N-VA): "De mensen kennen ons programma"

 • Nu: Europees parlementslid
 • 13 juni: lijsttrekker Limburgse Kamerlijst
 • Waarom? "Dit zijn cruciale verkiezingen voor de N-VA, die nog een jonge partij is. Wij moeten zo sterk mogelijk uit de hoek komen"
 • Wat na 13 juni? Als de N-VA in Limburg twee verkozenen haalt, ben ik bereid om naar de Kamer te gaan, als de partij mij dat vraagt"
 • Geen kiezersbedrog? "Niet als het gaat om onze partij, die nog niet veel ervaren mandatarissen heeft. De mensen weten trouwens voor welk programma ze stemmen"

Geert Bourgeois (N-VA): "Ik stond voor een dilemma"

 • Nu: Vlaams minister (sinds 2009)
 • 13 juni: lijsttrekker West-Vlaamse Kamerlijst
 • Waarom? "Ik stond voor een dilemma, maar doe het op uitdrukkelijk verzoek van mijn partijvoorzitter"
 • Wat na 13 juni? "Ik blijf Vlaams minister en ga niet naar de Kamer"
 • Geen kiezersbedrog? "Waarom wordt altijd gefocust op Ingrid Lieten en mij? Alle collega's doen het. Is het een zonde omdat het zichtbaarder is?"

Lode Vereeck (LDD): "De kandidaat met de meeste ervaring"

 • Nu: Vlaams parlementslid (sinds 2009)
 • 13 juni: lijsttrekker Limburgse Kamerlijst
 • Waarom? "Er is gewoon gekeken naar de kandidaat met de meeste ervaring en de grootste bekendheid, en dat ben ik"
 • Wat na 13 juni? "Een eerlijk maar niet zo eenvoudig antwoord: na 13 juni zullen  we ervoor zorgen dat LDD zowel op Vlaams als op federaal niveau een sterke fractie heeft. Waar ik naartoe ga, hangt af van het resultaat van LDD in de andere provincies"
 • Geen kiezersbedrog? "Niet als je je intenties heel duidelijk aan de kiezer bekendmaakt. Het belangrijkste is dat LDD zowel op Vlaams als op federaal niveau dezelfde boodschap brengt, want de bevoegdheden zijn in elkaar vervlochten."

Ulla Werbrouck (LDD): "Onze troeven uitspelen"

 • Nu: Vlaams parlementslid (sinds 2009)
 • 13 juni: 3e op West-Vlaamse Kamerlijst
 • Waarom? "Ik wil de partij steunen, maar de lijstduwersplaats was al bezet"
 • Wat na 13 juni? "Ik blijf in het Vlaams Parlement"
 • Geen kiezersbedrog? "Nee, wij spelen het spel zoals iedereen dat doet. We zijn een kleine partij en we moeten onze troeven uitspelen."

lees ook