Minister Lieten: "Bestaande maatregelen uitbreiden"

Volgens viceminister-president Ingrid Lieten (SP.A) probeert de Vlaamse overheid via diverse maatregelen het energieverbruik in Vlaanderen te doen dalen. Het systeem van convenanten met bedrijven wordt allicht uitgebreid.

"Met heel wat maatregelen proberen we het energieverbruik te doen dalen door energiebesparingen en energierecuperatie", zegt viceminister-president Ingrid Lieten.

Dat gebeurt onder meer via een systeem van convenanten. "Per sector leggen we voor het energieverbruik een benchmark vast. Met het convenant engageert het bedrijf zich om allerlei maatregelen te nemen en te investeren in energiebesparingen en energierecuperatie in het industrieel proces en de bedrijfsgebouwen om die benchmark te halen", legt Lieten uit. De Vlaamse overheid heeft met verschillende grote energievreters onder de bedrijven dergelijke convenanten afgesloten.

Het systeem van convenanten lijkt te werken volgens Lieten: "Bij de bedrijven die al een dergelijk convenant hebben afgesloten kan een duidelijke daling van het energieverbuik vastgesteld worden."

Volgens Lieten wil Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A) nu ook met kleine en middelgrote ondernemeingen dergelijke convenanten afsluiten.