Nieuwe kwaliteitsnormen water in Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft een besluit goedgekeurd waarin nieuwe kwaliteitsnormen voor waterlopen zijn vastgelegd. Deze nieuwe regels zijn het gevolg van Europese richtlijnen die Vlaanderen nog moest omzetten.

De nieuwe kwaliteitsnormen zijn afhankelijk van het type waterlichaam. Vanaf nu gelden er andere normen naargelang het gaat over een meer, beek of rivier. Volgens Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) moet dat onderscheid gemaakt worden "omdat een beek niet dezelfde draagkracht heeft als een rivier."

Bij elke vorm van waterloop wordt ook telkens de ecologische toestand opgemaakt volgens kwaliteitsassen die gaan van "zeer goed" tot "slecht". "Dankzij de wetenschappelijk onderbouwde parameters kan de kwaliteit beter beoordeeld worden. Daardoor kunnen het beleid en de vergunningen hierop beter afgestemd worden", aldus minister Schauvliege.

In het besluit staan ook normen voor meer dan 107 gevaarlijke stoffen die zich in het water bevinden. Er zullen ook strengere normen komen voor mensen en bedrijven die grondwater willen gebruiken.