Senaat in VS keurt hervorming Wall Street goed

De Amerikaanse Senaat heeft het grootschalige hervormingsproject van het financiële stelsel goedgekeurd. Strengere regels moeten een crisis zoals de huidige onmogelijk maken. De goedkeuring is een opsteker voor president Barack Obama.

De financiële hervoming is volgens sommigen de belangrijkste sinds de grote depressie in de jaren 30 en moet voorkomen dat er opnieuw een financiële crisis ontstaat.

De nieuwe wet voorziet onder meer in de oprichting van een organisme ter bescherming van de financiële consument in de schoot van de centrale bank, de Federal Reserve. De tekst belet ook de redding van grote financiële instellingen op kosten van de belastingbetaler.

Verder voorziet de wet in een veel striktere reglementering van de immense markt van de afgeleide producten, die enkel nog gecommercialiseerd zullen kunnen worden op transparante platforms.

De wet werd met 59 stemmen voor en 39 tegenstemmen goedgekeurd. De Senaat moet nu haar versie van het wetsontwerp samenvoegen met de tekst die het Huis van Afgevaardigden in december goedkeurde vooraleer de tekst naar het Witte Huis kan en die definitief van kracht wordt. (foto: de Democratische senator Christopher Dodd reageert verheugd op de goedkeuring van de wet).