Vlamingen grootste energievreters van Europa

Vlaanderen is kwistig met energie. Per hoofd van de bevolking wordt in Vlaanderen veel meer energie verbruikt dan in onze buurlanden. Dat blijkt uit cijfers van de milieuadministratie.

Van alle Europeanen verbruiken de Vlamingen het meeste energie. In 2008 verbruikten we omgerekend 7 ton olie energie-equivalent per inwoner. In Duitsland bijvoorbeeld is dat maar 4 ton.

"Wij hebben veel grote en slechte gebouwen, zowel in de woningbouw als in de commerciële bouw. Systematisch zitten we altijd bijna 20 procent hoger dan Duitsland en Nederland. Onze basis is dus niet goed. Daarenboven schort er ook wat aan het beleid", zegt professor Aviel Verbruggen van de Universiteit Antwerpen.

Enkel het Groothertogdom Luxemburg doet slechter dan Vlaanderen met 9,1 ton. Maar dat kan verklaard worden door de vele buitenlandse chauffeurs die massaal brandstoffen komen tanken in Luxemburg en zo de energieconsumptie in het land omhoog drijven.

43 procent meer energie sinds 1990

Vlaanderen heeft ook heel wat meer energie nodig dan de buurlanden om de economie te doen groeien.Om ons bruto binnenlands product (bbp) te verdubbelen, hadden we tussen 1990 en 2007 43 procent meer energie nodig. Nederland had hiervoor slechts 15 procent extra energie nodig en de Britten konden het doen met 2,7 procent meer energie. De Duitsers verbruikten tussen 1990 en 2007 zelfs bijna 3 procent minder energie om hun bbp te verdubbelen.

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, dat met zijn zware industrie in het Rurhgebied heel goed vergelijkbaar is met Vlaanderen, had 17,8 procent meer energie nodig.

Minder elektriciteit via distributienet in 2009

Gisteren maakte de CREG ook bekend dat het totale aardgasverbruik in 2009 in heel  België is gestegen met bijna 2 procent tegenover 2008. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de aanzienlijke stijging van het verbruik voor elektriciteitsproductie  (+23,2 procent).  Het verbruik door eindafnemers aangesloten op de distributienetten daalde (-1 procent) en ook het verbruik door de industriële afnemers daalde aanzienlijk (-18,3 procent).

Wat elektriciteit betreft, daalde het totale volume aan energie dat door de eindafnemers werd afgenomen via het distributienet met bijna 10%. De daling is waarschijnlijk voor een deel toe te schrijven aan de economische crisis. De dalende trend kan daarnaast mede verklaard worden door het groeiende aantal productie-installaties die rechtstreeks aan verbruikers leveren zonder over het net te gaan, zoals zonnepanelen op het dak van de verbruikers.