"Federale niveau moet laatste woord hebben"

FDF-voorzitter en "communautaire scherpslijper" Olivier Maingain vindt dat er een systeem moet komen waardoor het federale niveau het laatste woord krijgt over alles wat gaat over "burgerschap van een staat". Hij zegt dat in een interview met De Standaard.

Voor Maingain moet bij onderhandelingen over een staatshervorming ook worden gesproken over de rol van de federale overheid in verband met "de gelijke behandeling van de burgers, de strijd tegen discriminatie en de correcte toepassing van internationale verdragen die de vrijheden waarborgen".

"In Vlaanderen vindt men dat de federale overheid niets te zeggen heeft over het decreet Wonen in eigen streek of de toegang tot sociale woningen", merkt hij op. "Maar wat is nog de zin van een federale staat staat als ze op een bepaald moment niet kan zeggen: 'Stop, dit is niet meer in overeenstemming met bepaalde internationale verdragen of grondwettelijke rechten.'"

Hij verwijst ook naar de interpretatie van de taalwetten bij het versturen van documenten door de faciliteitengemeenten. "Volgens Vlaanderen moet een Franstalige in een faciliteitengemeente elk document telkens opnieuw expliciet in het Frans opvragen. Maar de federale overheid stuurt documenten zoals pensioenuittreksels of belastingaangiften zonder  problemen in het Frans naar Franstaligen."

Hoe moet het nu verder?

Olivier Maingain grijpt terug naar wat in 2005 op tafel lag in verband met de splitsing van BHV. "Ik wil erop wijzen dat Open VLD en SP.A in 2005 akkoord gingen om de Franse Gemeenschap bepaalde bevoegdheden te geven in een aantal gemeenten in de Rand." Het was Spirit, de toenmalige kartelpartner van SP.A, die bleef dwarsliggen.

Hij noemt de voorstellen van 2005 een goed uitgangspunt om na de verkiezingen te onderhandelen. "Als iedereen dat aanvaardt, dan hebben we al een heel stuk van de weg afgelegd."

De FDF-voorzitter is trouwens bereid om te praten over de overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen, "al zou het niet verstandig zijn om te raken aan fiscaliteit en sociale zekerheid". "Voor alle duidelijkheid: ik wil een akkoord", benadrukt hij. "Maar als meneer De Wever echt eerlijk is, dan kan hij niet aan de onderhandelingstafel voor een federale regering gaan zitten."

In verband met de netelige kwestie van de drie niet-benoemde burgemeesters maakt Maingain zich sterk dat er een oplossing komt voor 2012: "We gaan ze niet hun termijn laten beëindigen als niet-benoemde burgemeesters."

lees ook