Marianne Thyssen richt haar pijlen op de N-VA

Op een verkiezingscongres heeft CD&V fel uitgehaald naar de N-VA. Partijvoorzitter Marianne Thyssen vraagt zich af of de N-VA nu wel of niet het land wil splitsen.

De Vlaamse christendemocraten moesten op hun verkiezingscongres lang wachten op premier Yves Leterme, die door vliegtuigpech te laat was aangekomen vanuit Sjanghai, waar hij een bezoek aan de Wereldtentoonstelling had gebracht.

Volgens Leterme zijn de voorbije drie jaar geen totale mislukking geworden. "We hebben de banken gered, het spaargeld van onze mensen gered, we hebben de crisis beter opgevangen dan de andere Europese landen en we hebben onze sociale rechtvaardigheidsagenda uitgevoerd zoals beloofd", hield hij zijn toehoorders voor.

Partijvoorzitter Marianne Thyssen vindt dat de N-VA, de voormalige kartelpartner van CD&V, vooral mist spuit over de staatshervorming.  "Mogen de kiezers nu eindelijk eens weten wat de N-VA eigenlijk wil en waar die echt voor staan? Wat is nu eigenlijk de ambitie? Hervorming of het einde van het land? Willen ze separatisme of geen separatisme?"

Ze belooft een New Deal met werkbare staatsstructuren, een weerbare economie, een gezonde begroting en een slagvaardige overheid.

"Wit konijn" Rik Torfs kreeg een prominente rol tijdens het congres: hij interviewde de aftredende ministers. Bereikte akkoorden zoals over het vliegtuiglawaai en de legerhervorming en het politieke akkoord rond de justitiehervorming werden in de verf gezet. Opvallend ontbrekend thema aan de gesprekstafel was... Brussel-Halle-Vilvoorde.

lees ook