Meer flexibiliteit bij nieuwe aswolk

Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) heeft nieuwe regels uitgewerkt die het mogelijk maken flexibeler te reageren in geval er een nieuwe aswolk onze richting zou uitkomen.

De EASA heeft de nieuwe aanbevelingen uitgewerkt samen met het Europese luchtverkeersleidingscentrum Eurocontrol en de Europese Commissie. Belangrijkste aanpassing is dat het Europese luchtruim niet langer in drie maar in vier zones wordt verdeeld.

In de witte (geen as) en de rode (beperke hoeveelheid as) zones mag er gevlogen worden. In de zwarte zone is het verboden te vliegen. In de nieuwe grijze zone zijn vluchten onder bepaalde voorwaarden mogelijk. De lidstaten krijgen er meer zeggenschap om te beslissen of er al dan niet gevlogen wordt.

Volgens EASA zal de nieuwe regeling tot minder storingen leiden, terwijl de veiligheid tegelijkertijd gegarandeerd blijft. Er zal ook een nieuw Europees coördinatiecentrum opgericht worden met de bedoeling tijdig te reageren op een "pan-Europese crisis" die de luchtvaart ernstig in het gedrang brengt.

Meer informatie op de website van de EASA.

Meest gelezen