"Kerncentrales zijn te winstgevend"

Electrabel en twee kleinere stroomproducenten maken elk jaar tussen 1,75 en 1,95 miljard euro winst met hun kerncentrales. Dat blijkt uit een studie van de federale energieregulator CREG.

Op vraag van minister van Energie Paul Magnette (PS) voerde de CREG een onderzoek uit naar de winstmarge die de stroomproducenten door de Belgische kerncentrales genereren. De cijfers in de studie hebben betrekking op het jaar 2007.

Volgens de studie liggen de productiekosten van elektriciteit uit Belgische kerncentrales tussen 17 euro per MWh voor de goedkoopste en 21 euro/MWh voor de duurste speler. Uitgaand van deze productiekosten, de geproduceerde hoeveelheid nucleaire elektriciteit (45,9 TWh in 2007) en de marktprijs van elektrictiteit (gemiddeld 60 euro/MWh), komt de CREG tot een geraamde winstmarge van 1,75 tot 1,95 miljard euro in 2007.

Bedrijven moeten winst maken, maar in de nucleaire sector zijn de winstmarges eigenlijk te groot, zegt directeur Guido Camps van de CREG. "Proportioneel is de nucleaire sector zeer winstgevend, volgens ons eigenlijk een beetje te winstgevend voor het welzijn van de consument", aldus Camps.

De CREG zegt geen politieke kalender te hebben door de resultaten kort voor te verkiezingen bekend te maken, maar toch is de studie politiek relevant omdat er opnieuw een debat is over de vergoeding die de producenten van kernenergie moeten betalen voor het langer openhouden van de kerncentrales.

De ontslagnemende regering was met producent Suez een jaarlijkse vergoeding van 250 miljoen euro overeengekomen, maar dat akkoord is niet door het parlement geraakt en verschillende partijen willen daarom een hogere vergoeding bedingen.

"Overdreven cijfers"

In een reactie betwist Electrabel ten stelligste de methode die door de CREG wordt toegepast om de winstmarge van de Belgische nucleaire sector te schatten.

"Deze resultaten zijn volledig overschat en disproportioneel", stelt het bedrijf in een persbericht. "De bedrijfswinst van Electrabel nv en zijn verkoopsfiliaal ECS in 2007 bedroeg 960 miljoen euro", aldus Electrabel.

Steun hernieuwbare energie herzien

Ook in de sector van de hernieuwbare energie zijn de winstmarges te groot door het huidige systeem van de groenestroomcertificaten, zegt de CREG. De producenten van hernieuwbare energie krijgen die certficaten per aangemaakte MWh stroom.

Volgens de CREG geven de huidige minimumtarieven voor die certificaten aanleiding tot een zeer hoge return on investment: 54,25 procent voor zon­ne­pa­ne­len, 165,84 procent voor windturbines op het land, tot meer dan 1.000 procent voor meestook van vaste biomassa in bestaande kolencentrales.

Daardoor zijn de distributiekosten voor de residentiële consument sterk gestegen.  De doorrekening kost een gemiddeld Vlaams gezin volgens de CREG 49,32 euro per jaar. 

De CREG stelt daarom voor om het systeem van de certificaten te vervangen door een jaarlijks te evalueren steunsysteem, in het voordeel van de meest efficiënte technologie.

"Leg subsidiestroom nucleaire sector stil"

De Bond Beter Leefmilieu vraagt het "onmiddellijk stilleggen van de subsidiestromen naar de nucelaire sector". Volgens de organisatie houdt de regering "een zeer vervuilende energieproductiemethode de hand boven het hoofd". "Door een deel steenkool te vervangen door biomassa, mag Electrabel een groot deel van de electriciteit die de steenkoolcentrale produceert groen noemen terwijl die centrales eigenlijk heel vervuilend zijn", zegt de Bond Beter Leefmilieu.

Meest gelezen