MAAK KENNIS MET DE PARTIJEN

Frederick en Marlotte vragen zich af hoe de verschillende partijen zich van elkaar onderscheiden. Ze vragen de partijen wat hun belangrijkste programmapunten zijn.

Waarin verschillen de politieke partijen van elkaar?

Nogal wat kiezers zuchten dat ze het verschil niet kennen tussen al die politieke partijen en dat alle politici allemaal dezelfden zijn. Dat is natuurlijk wat kort door de bocht.

Elke partij heeft haar eigen standpunten en elke partij heeft een paar thema's die ze belangrijker vindt dan andere. De partijen trekken dan ook naar de verkiezingen met een verkiezingsprogramma. Daarin sommen ze op welke standpunten zij voor hun kiezers willen verdedigen. Als politici verkozen raken zullen ze die standpunten verdedigen in het parlement of wanneer ze onderhandelen over het vormen van een regering.

Mooie beloften... maar is dat allemaal haalbaar?

Het is natuurlijk verleidelijk om in zo'n verkiezingsprogramma allerlei dingen te beloven die de mensen graag horen. Vandaar dat je politici vaak elkaars standpunten hoort afbreken met "Hoe gaan jullie dat betalen?". Tijdens deze verkiezingen zijn alle partijen het erover eens dat de volgende regering stevig zal moeten besparen. En dus moeten de partijen tijdens deze campagne ook aan de kiezer uitleggen waaraan ze voorrang geven en voor welke zaken ze minder geld willen uitgeven. Ook dat maakt dus deel uit van het verkiezingsprogramma.

De partijen in drie korte standpunten. Wie zegt wat?

Frederick en Marlotte maakten een rondje langs de grootste partijen en vroegen de kopstukken om even heel kort de drie belangrijkste programmmapunten van hun partij op te sommen. En Frederick en Marlotte konden als Stem 18+'ers natuurlijk ook niet anders dan vragen wat die partijen specifiek voor jongeren willen doen.

De Vlaamse partijen

CD&V

Frederick vroeg Marianne Thyssen waarom hij als jongere op CD&V zou moeten stemmen. Ze antwoordt met wat ze aan alle jongeren zegt.

Benieuwd naar wat CD&V nog allemaal belangrijk vindt?
Klik hier.

Open VLD

Alexander De Croo somt de drie belangrijkste programmapunten voor zijn partij op en probeert Marlotte ervan te overtuigen dat hij zelf ook nog jong is.

Op de website van Open VLD vind je een opsomming van hun standpunten over de belangrijkste thema's.

SP.A

Frederick wil van SP.A-voorzitter Caroline Gennez weten wat ze bedoelt met "solidariteit".

Meer weten over het programma van de SP.A?

Vlaams Belang

Marlotte overvalt Bruno Valkeniers een beetje en dus moet ze hem wat aanporren om concreet te antwoorden op de vraag: waarvoor staat Vlaams Belang?

Meer weten over wat Vlaams Belang belangrijk vindt?

Lijst Dedecker

Jean-Marie Dedecker zijn partijprogramma is 90 bladzijden lang. Hij probeert het samen te vatten voor Marlotte.

Op zijn eigen website heeft hij die 90 bladzijden ingekort tot 10 punten.

Groen!

Wouter Van Besien, de voorzittter van Groen!, legt Frederick uit dat Groen! met meer bezig is dan alleen maar de strijd tegen  klimaatopwarming.

Meer weten over wat Groen! wil?

N-VA

Marlotte wil van Bart De Wever weten hoe de N-VA denkt dat het verder moet met ons land en waarom iemand van 18 jaar op hem zou moeten stemmen.

Het verkiezingsprogrammma van de N-VA samengevat op 1 pagina.

Franstalige partijen

Marlotte en Frederick kunnen zelf niet op Franstalige partijen stemmen, maar speciaal voor Michael en alle andere jongeren die in BHV wonen vroegen ze toch even aan de vertegenwoordigers van de grootste Franstalige partijen of ze hun partijprogramma konden samenvatten in drie punten.

MR

De MR noemt zichzelf een liberale partij. Didier Reynders legt uit waarom liberalen zoveel belang hechten aan "het individu".

CDH

Melchior Wathelet van CDH legt in zijn beste Nederlands uit wat hij bedoelt met "een combinatie tussen responsabiliteit en solidariteit". Frederick luistert braaf.

PS

Paul Magnette van de Franstalige socialistische partij PS probeert Frederick te overtuigen met een goedkope autoverzekering. En hij heeft nog niet eens een auto!

ECOLO

George Gilkinet van ECOLO is nog niet gewoon om zich in het Nederlands te laten interviewen maar aan de charmes van Marlotte kon hij moeilijk weerstaan. Hij legt haar uit waarom jongeren voor ECOLO zouden moeten kiezen.

lees ook