Rode en Linkebeek willen bij Brussel aansluiten

De gemeenteraden van de faciliteitengemeenten Linkebeek en Sint-Genesius-Rode hebben een motie aangenomen waarin ze pleiten voor een aanhechting bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde wordt gesplitst. De stemming in de gemeenteraad gebeurde in beide gevallen door de Franstalige meerderheid, de Vlaamse gemeenteraadsleden protesteerden.

"Gezien het ontbreken van waarborgen voor het behoud van de oorspronkelijke faciliteiten en het behoud van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde", vragen de gemeenten de aanhechting bij Brussel als BHV wordt gesplitst. In de motie vragen de beide gemeenteraden ook dat de hogere overheden het kaderverdrag over de bescherming van nationale minderheden goedkeuren.

In beide gemeenten was er luid protest van een twintigtal leden van het Taalaktiekomitee. Zij werden door de politie verwijderd uit de zaal waar de gemeenteraad plaatsvindt.

In Linkebeek is het de tweede keer in korte tijd dat een dergelijke motie wordt aangenomen.

lees ook