Soldaten werden aangevallen, aldus Israël

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat hij helemaal achter het optreden staat van de Israëlische commando's die het hulpkonvooi op zee voor Gaza hebben aangevallen. Bij die aanval zijn negen doden gevallen.

Netanyahu -die op bezoek was in Canada- heeft van daaruit zijn spijt betuigd over de dodelijke slachtoffers bij de aanval. Toch bleef hij de aanpak door zijn militairen verdedigen.

Volgens Netanyahu werden de soldaten nadat ze door helikopters op de schepen gedropt waren, aangevallen met staven en messen. Ze konden niet anders dan zich verdedigen, zei de premier.

Ook minister van Defensie en voormalig premier Ehud Barak (foto) zegt dat de soldaten werden aangevallen nadat ze aan boord waren gegaan.

Op beelden van de Israëlische televisie is te zien dat Israëlische soldaten bij hun landing door groepen activisten met staven worden geslagen. Een soldaat werd overboord gegooid.

Volgens Israël probeerden de activisten de wapens van de soldaten te bemachtigen. Israël noemt de hele operatie van het hulpkonvooi overigens een provocatie en zegt dat die het werk is van organisaties die banden hebben met de radicale Hamas die de Gazastrook controleert.

Netanyahu was op het ogenblik van de aanval in Canada op bezoek. Hij is meteen naar huis teruggevlogen en een ontmoeting met VS-president Barack Obama is dus uitgesteld.

VN-raad heeft kritiek op Israël

Vanavond is de VN-Veiligheidsraad op verzoek van Turkije bijeengekomen over de kwestie. De Turkse vertegenwoordiger is er zwaar uitgevallen tegen Israël, net als de Arabische Liga.

Tal van landen van de VN-Veiligheidsraad waren ook niet mals voor Israël, ook niet de traditionele bondgenoten zoals Groot-Brittannië. Net als andere staten willen de Britten dat er een einde komt aan de blokkade van de Gazastrook door Israël en Egypte.

Volgens Israël was het scheepskonvooi niet louter humanitair en was het optreden van het leger geen overtreding van het internationaal recht.

De Verenigde Staten houden zich voorlopig op de vlakte. Washington wil wel een diepgaand onderzoek over de omstandigheden van het incident alvorens op te treden. Voor de VS komt het incident hoe dan ook erg ongelegen, want de relaties met Israël waren al flink bekoeld.