Bracke: "Verantwoordelijkheid is oplossing"

Vele problemen in de sociale zekerheid kunnen worden opgelost door bij de juiste mensen verantwoordelijkheid te leggen. Dat zegt Siegfried Bracke, N-VA-lijsttrekker in Oost-Vlaanderen in De ochtend 2010. Volgens hem is dat belangrijker dan een cijfer te plakken op de groeinorm van de sociale zekerheid.

Heel wat partijen stelden de afgelopen dagen de groeinorm in de sociale zekerheid bij, ervan uitgaande dat die norm beperkt moet worden tot de economische groei. Maar Bracke weigert daarin mee te gaan. "Veel belangrijker dan een procent of cijfer is een idee en dat idee moet zijn: verantwoordelijkheid."

Bracke verwijst naar het bericht van vandaag over het financiële misbruik in de gezondheidszorg. "Dat is een illustratie van een gebrek aan verantwoordelijkheid. Het is eigenlijk een systeem waarin sommige instanties, zoals artsen en mutualiteiten, zelf rechter en partij zijn en zelf het systeem bepalen waar en wanneer ze het geld krijgen en hoeveel. Bovendien lopen ze dan ook nog eens langs de kassa om nog eens extra aan de jackpot te trekken."

Volgens Bracke moeten zulke systemen onmogelijk worden gemaakt. De oplossing van zijn partij is een "verantwoordelijkheidssysteem", waarin je de verantwoordelijkheid op de juiste plaatsen legt. In dat systeem "schuilt de oplossing van veel van de problemen in de sociale zekerheid."

Volgens Bracke komt er heel wat geld vrij indien er eens echt met de kam door de gezondheidszorg wordt gegaan. "Als je de oefening doet in de gezondheidszorg, ga je ervan schrikken hoeveel je kan halen." Dat geld zou bijvoorbeeld naar de verhoging van de pensioenen kunnen gaan, die "men alsmaar kleiner laat worden".

"Onafhankelijk Vlaanderen niet voor morgen"

De N-VA schuift het confederalisme naar voren als de volgende stap richting een onafhankelijk Vlaanderen. Maar Bracke voegt er meteen aan toe dat hij niet verwacht de onafhankelijkheidsverklaring van Vlaanderen nog zelf mee te maken. Bovendien relativeert hij het revolutionaire karakter ervan.

"We hebben een sterk Europa nodig om naar een onafhankelijk Vlaanderen te kunnen gaan. Het einde van België is niet voor vandaag bij gebrek aan een sterk Europa. Het zal trouwens om de verdamping van België gaan en dat is iets wat gebeurt zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Het zal niet gebeuren met een forse slag maar with a whisper."

Wat die "verdamping" betreft, haalt de N-VA de mosterd bij Karel De Gucht (Open VLD). Maar ook Kris Peeters (CD&V) is een  inspiratiebron voor de partij. "We moeten doen wat Kris Peeters voorstelt en dat is de Copernicaanse revolutie, waarbij je alles laat vertrekken vanuit de deelstaten en dan beslist om nog een aantal dingen samen te doen."

Te weinig goed politiek personeel?

Zegt het feit dat Bracke, enkele weken geleden nog journalist bij vrtnieuws, in de N-VA meteen wordt gekatapulteerd tot tweede man van de partij, iets over het tekort aan goed personeel bij de N-VA? Bracke relativeert: "Alle partijen zitten met hetzelfde personeelsprobleem." Bovendien "valt dat aan de binnenkant (van de partij, nvdr) best mee."

lees ook